Навигација

Наставни кадар

Стручно веће српског језика и књижевности и страних језика

Станковић Јасмина – професор српског језика и књижевности,
Мр Јовановић Татјана – професор српског језика и књижевности,
Матић Татјана – професор српског језика и књижевности,
Павловић Александра – професор српског језика и књижевности,
Поповић Катарина   – професор српског језика и књижевности,
Јовановић Наташа – професор латинског језика,
Лукић Нада – професор енглеског језика и књижевности,
Јовић Радмила – професор енглеског језика и књижевности,
Петровић Виолета – професор енглеског језика и књижевности,

 Стручно веће друштвених наука и физичког васпитања

Јанковић Љиљана- професор филозофије и социологије,
Сремчевић Мирјана- професор историје и грађанског васпитања,
Станковић Невена- професор психологије,
Душкуновић Андреа-професор психологије
Томашевић Маријана- професор психологије,
Маринковић Мирјана- професор социологије,
Петровић Маја - професор социологије,
Аћимовић Драган-професор социологије,
Кјурина Николић Милица- професор географије,
Манојловић Дејан- професор географије,
Чикарић Биљана- продфесор географије
Аврамовић Жељко - вероучитељ,
Павловић Бошко– вероучитељ,,
Гајић Марија/ Топаловић Даница- професор музичке културе,
Ерцеговчевић Биљана- педагог-психолог,
Танасић Весна- професор грађанског васпитања,
Танацковић Весна- професор ликовне уметности,
Весковић Драган - професор физичког васпитања
Милутиновић Дејан - професор физичког васпитања
Павловић Митар - професор физичког васпитања

Стручно веће математике, информатике и природних наука

Топузовић Живота-професор математике,
Злокас Андријана-професор математике
Селаков Бранислав-професор математике и информатике,
Ковачевић Ана-професор информатике,,
Илић Срећко-професор физике,
Тешић Маријана-професор физике,
Криловић Драгољуб–професор хемије,
Мр Петровић Милица–професор хемије,
Вучић Радмила- професор хемије
Лукић Соња–професор биологије,
Арсовска Марија–професор биологије,
Башић Бојан-професор биологије и екологије

Стручно веће фармацеута, лабораната, санитараца и зубних техничара

Живановић Живка-професор фармацеутске технологије и увода у козметологију,
Лукић Срђан-професор фармакогнозије, фармакологије и токсиколошке хемије,
Раичевић Љиљана-професор Фармацеутске технологије и фармацеутске хемије,
Жужа Оливера-професор фармацеутске технологије
Палежевић Дарко-наставник вежби и вежби у блоку,
Поповић Зорица–професор медицинске биохемије,
Павловић Драган-наставник вежби и вежби у блоку,
Милошевић Татјана-наставник вежби и вежби у блоку ,
Бирманчевић Милка-наставник вежби и вежби у блоку,
Марковић Љубомир- наставник вежби и вежби у блоку,
Богојевић Србољуб- наставник вежби и вежби у блоку,
Матић Владимир- наставник вежби и вежби у блоку,
Берић Срећко - наставник вежби и вежби у блоку,
Милошевић Јована- наставник вежби и вежби у блоку,

Стручно веће лекара 

Др Верица Матовић-патологија и фармакологија,
Др Мирјана Неговановић-анатомија,
Др Мирјана Матић Глигорић-микробиологија,
Др Љиљана Чанак Бошковић-инфектологија са негом,
Др Весна Вуковић-неуропсихијатрија са негом,
Др Нада Јелић Панић -специјалиста кардиологије
Др Драган Петровић- специјалиста опште хирургије,
Др Предраг Петровић- доктор медицине
Др Горан Петровић-хематологија са трансфузиологијом,
Др Влада Петровић-хирургија са негом,
Др Јулијана Томић-Јаношевић-гинекологија и акушерство са негом,
Др Ненад Баштовановић- специјалиста педијатрије,
Др Братислава Божилов - специјалиста педијатрије,
Др Небојша Софранић-епидемиологија,
Др Борка Кокановић- специјалиста хигијене
Др Ана Матић- доктор медицине,
Др Ана Милосављевић- доктор медицине,
Др Бранко Вујковић - доктор медицине
Др Весна Рокнић -специјалиста стоматолошке протетике,

Стручно веће здравствене неге, физотерапеутских и козметичких техничара

Илић Светлана–наставник вежби и вежби у блоку,
Исаиловић Добринка–наставник вежби и вежби у блоку,
Новаковић Љиљана–наставник вежби и вежби у блоку,
Николић Весна–наставник вежби и вежби у блоку,
Алексић Марија–наставник вежби и вежби у блоку,
Дамњановић Славица–наставник вежби и вежби у блоку,
Бкић Слађана–наставник вежби и вежби у блоку,
Ђорђић Слађана–наставник вежби и вежби у блоку,
Тубица Алексић Славица–наставник вежби и вежби у блоку,
Гајић Драгица–наставник вежби и вежби у блоку,
Гвозденовић Јелена–наставник вежби и вежби у блоку,
Маринковић Јелена–наставник вежби и вежби у блоку,
Гачевић Маријана- наставник вежби и вежби у блоку
Малешевић Јелена- наставник вежби и вежби у блоку
Јанковић Љубица- наставник вежби и вежби у блоку
Милић-Будаковић Јасмина- наставник вежби и вежби у блоку
Јанчикић Наташа-наставник вежби и вежби у блоку,
Срећковић Ненад-наставник вежби и вежби у блоку,
Павловић Драгана-наставник вежби и вежби у блоку,
Јанковић Љубица-наставник вежби и вежби у блоку,
 
 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Медицинке прваци Србије у атлетици

Медицинке прваци Србије у атлетици.


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2015/2016


Матурска питања за школ. 2015/2016. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ