Навигација

Наставни кадар

Стручно веће српског језика и књижевности и страних језика


Мр Јовановић Татјана – професор српског језика и књижевности,
Матић Татјана – професор српског језика и књижевности,
Павловић Александра – професор српског језика и књижевности,
Поповић Катарина   – професор српског језика и књижевности,
Матић Јелена - професор српског језика и књижевности
Јовановић Наташа – професор латинског језика,
Лукић Нада – професор енглеског језика и књижевности,
Јовић Радмила – професор енглеског језика и књижевности,
Петровић Виолета – професор енглеског језика и књижевности,

 Стручно веће друштвених наука и физичког васпитања

Јанковић Љиљана- професор филозофије и социологије,
Сремчевић Мирјана- професор историје и грађанског васпитања, педагошки саветник
Станковић Невена- професор психологије,
Душкуновић Андреа-професор психологије
Маринковић Мирјана- професор социологије,
Петровић Маја - професор социологије,
Аћимовић Драган-професор социологије,
Кијурина Николић Милица- професор географије,
Манојловић Дејан- професор географиј
Аврамовић Жељко - вероучитељ,
Гајић Марија- професор музичке културе,
Ерцеговчевић Биљана- педагог-психолог,
Танасић Весна- професор грађанског васпитања,
Танацковић Весна- професор ликовне уметности,
Весковић Драган - професор физичког васпитањ
Димић Данило- професор физичког васпитања
Павловић Митар - професор физичког васпитања

Стручно веће математике, информатике и природних наука

Топузовић Живота-професор математике,
Злокас Андријана/ Петровић Александра-професор математике
Селаков Бранислав-професор математике и информатике,
Ковачевић Ана-професор информатике,,
Mр Марковић Топаловић Татјана-професор физике,
Тешић Маријана-професор физике,
Петровић Сандра–професор хемије,
Мр Петровић Милица–професор хемије,
Лукић Соња–професор биологије,
Арсовска Марија–професор биологије,


Стручно веће фармацеута, лабораната, санитараца и зубних техничара

Живановић Живка-професор фармацеутске технологије и увода у козметологију,
Лукић Срђан-професор фармакогнозије, фармакологије и токсиколошке хемије,
Раичевић Љиљана-професор Фармацеутске технологије и фармацеутске хемије,
Жужа Оливера-професор фармацеутске технологије
Палежевић Дарко-наставник вежби и вежби у блоку,
Столић Даница - санитарна хемија и броматологија са дијететиком
Поповић Зорица–професор медицинске биохемије,
Павловић Драган-наставник вежби и вежби у блоку,
Милошевић Татјана-наставник вежби и вежби у блоку ,
Веселиновић Оливера-наставник вежби и вежби у блоку,
Марковић Љубомир- наставник вежби и вежби у блоку,
Богојевић Србољуб- наставник вежби и вежби у блоку,
Матић Владимир- наставник вежби и вежби у блоку,
Берић Срећко - наставник вежби и вежби у блоку,
Милошевић Јована- наставник вежби и вежби у блоку,

Стручно веће лекара 

Др Верица Матовић-патологија и фармакологија,
Др Мирјана Неговановић-анатомија,
Др Мирјана Матић Глигорић-микробиологија,
Др Ана Матић - доктор
Др Весна Рокнић -специјалиста стоматолошке протетике,
 

Стручно веће здравствене неге, физотерапеутских и козметичких техничара

Илић Светлана–наставник вежби и вежби у блоку,
Исаиловић Добринка–наставник вежби и вежби у блоку,
Новаковић Љиљана–наставник вежби и вежби у блоку,
Николић Весна–наставник вежби и вежби у блоку,
Алексић Марија–наставник вежби и вежби у блоку,
Дамњановић Славица–наставник вежби и вежби у блоку,
Бкић Слађана–наставник вежби и вежби у блоку,
Ђорђић Слађана–наставник вежби и вежби у блоку,
Тубица Алексић Славица–наставник вежби и вежби у блоку,
Гајић Драгица–наставник вежби и вежби у блоку,
Гвозденовић Јелена–наставник вежби и вежби у блоку,
Маринковић Јелена–наставник вежби и вежби у блоку,
Гачевић Маријана- наставник вежби и вежби у блоку
Малешевић Јелена- наставник вежби и вежби у блоку
Јанковић Љубица- наставник вежби и вежби у блоку
Милић-Будаковић Јасмина- наставник вежби и вежби у блоку
Макевић Јелена - наставник вежби и вежби у блоку
Петровић Јасмина - наставник вежби и вежби у блоку
Јанчикић Наташа-наставник вежби и вежби у блоку,
Срећковић Ненад-наставник вежби и вежби у блоку,
Перић Јована - наставник вежби и вежби у блоку
Павловић Драгана-наставник вежби и вежби у блоку,

 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2018/2019


Матурска питања за школ. 2018/2019. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ