Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Потребна документа

При упису у први разред средње школе родитељи, односно други законски заступници ученика, пријаву за упис подносе:

  • на Порталу  mojasrednjaskola. gov.rs     ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

ИЛИ

  • 2. и 3. јула 2024. године од 08.00 до 15.00 часова      НЕПОСРЕДНО У ШКОЛИ 

Обавезно при непосредном упису у школи ученици доносе:

  • ПРИЈАВУ ЗА УПИС – образац можете добити у школи, при упису
  • ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ О ИСПУЊАВАЊУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛОВА, АКО НИЈЕ еЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ

Могу да донесу при упису у школи  ИЛИ  30. 8. 2024. године одељењском старешини:

ОРИГИНАЛНА СВЕДОЧАНСТВА О ЗАВРШЕНОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ:

  1. Уверење о положеном завршном испиту;
  2. Оригинал сведочанства од до VIII разреда;
  3. Оригинал сведочанство о завршеном основном образовању;