Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Датум пријаве и полагања пријемног

Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2022/23. и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2023/24. годину:

Kalendar-aktivnosti-zavrsni-ispit_2022_2023-i-upis-u-srednju-skolu-2022-2023