Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Кабинети

Медицинска школа „Др Андра Јовановић” поседује 21 потпуно опремљен кабинет (у питању су кабинети хемије, анатомије, биологије, фармакогнозије, естетске неге, четири кабинета здравствене неге, кабинет неге и рехабилитације, кабинет за наставу гинеколошко-акушерских сестара, два кабинета прве помоћи, два информатичка, кабинет за вежбе из стручних предмета, за масажу, припремну наставу, грађанско васпитање, додатну и допунску наставу), као и две лабораторије за протетику, лабораторију за  фармацеуте,  хематологију, биохемију, микробиологију.