Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Распоред контролних и писмених задатака

           План писмених провера у другом                                   полугодишту шк. 2021/22. године

језици 1
језици 2
језици 3
природне 1
природне 2
природне 3
природне 4
друствене
здр неге
фармацеути
лекари 1
лекари 2
лекари 3

План писмених провера у првом полугодишту шк. 2021/22. године

1
2
3

                                                                                                                  ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

4

                                                                                                                        МАТЕМАТИКА

6
7

                                                                                                                         ФИЗИКА

8

                                                                                                                               ХЕМИЈА

9
101

                                                РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2021-22. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЛЕКАРА

11
12
13
14