Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Планови и извештаји

Полугодишњи извештај за школску 2022-2023:

Полугодишњи извештај 2022-2023 (1)

Годишњи план рада школе за школску 2022-2023:

Годишњи план рада 2022-2023

Годишњи извештај школе за школску 2021/2022. годину:

Годишњи извештај 2021-2022

Полугодишњи извештај школе за школску 2021/2022. годину:

Polugodisnji izvestaj za 2021-2022..

Годишњи план Медицинске школе „Др Андра Јовановић” за школску 2021/2022. годину:

ГОДИШЊИ ПЛАН 21-22

Годишњи извештај Медицинске школе „Др Андра Јовановић”за школску 2020/2021. годину:

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 20-21

Полугодишњи извештај школе за школску 2020/2021. годину:

Polugodisnji izvestaj 20-21

Годишњи извештај за школску 2019/2020. годину.

Годишњи извештај 2019-20.

Годишњи план Медицинске школе „Др Андра Јовановић” за школску 2020/2021. годину:

ГОДИШЊИ ПЛАН 2021.

Развојни план школе за период од 2021. до 2023. године:

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ