Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Планови и извештаји

Полугодишњи извештај за 2023-24. годину (1)

Анекс школског програма школске 2023-2024. године:

Анекс школског програма 2023-2024.године

Развојни план школе за период септембар 2023 – септембар 2027.

Развојни план школе за период септембар 2023-септембар 2027.

Годишњи план рада школе у школској 2023-2024. години:

Годишњи план рада школе за 2023-24.

Годишњи извештај рада школе за 2022-23. годину 

Годишњи извештај рада школе за 2022-2023

Полугодишњи извештај за школску 2022-2023. годину:

Полугодишњи извештај 2022-2023 (1)

Годишњи план рада школе за школску 2022-2023:

Годишњи план рада 2022-2023

Школски програм 2022-2026:

Школски програм 2022-2026.

Годишњи извештај школе за школску 2021/2022. годину:

Годишњи извештај 2021-2022

Полугодишњи извештај школе за школску 2021/2022. годину:

Polugodisnji izvestaj za 2021-2022..

Годишњи план Медицинске школе „Др Андра Јовановић” за школску 2021/2022. годину:

ГОДИШЊИ ПЛАН 21-22

Годишњи извештај Медицинске школе „Др Андра Јовановић”за школску 2020/2021. годину:

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 20-21

Развојни план школе за период од 2019. до 2023. године:

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ