Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Планови и извештаји

Овде можете погледати годишњи извештај за школску 2019/2020. годину.

Годишњи извештај 2019-20.

Овде можете погледати Годишњи план Медицинске школе Др Андра Јовановић за школску 2020/2021. годину:

ГОДИШЊИ ПЛАН 2021.

Овде можете погледати Полугодишњи извештај школе за актуелну школску годину:

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2021.

Овде можете погледати Развојни план школе за период од 2021. до 2023. године:

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ