Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Школа данас

Медицинска школа „Др Андра Јовановић” данас је модерна средња стручна школа која ученике припрема за даљи професионални развој у области здравства и социјалне заштите. Зато се већ дуги низ година може похвалити великим интересовањем ученика за упис у све смерове.

Школа је верификована за дванаест образовних профила, тренутно има 835 ученика у осам смерова и 28 одељења, а настава се реализује на српском језику.

Наставни кадар броји 102 професора и стручна сарадника, а ученицима предају и признати лекари специјалисте разних струка.

Ученичка постигнућа, стручан наставни кадар, савремен образовно-васпитни процес и наставна средства, као и добра организација чине је препознатљивом образовном установом у читавом Мачванском округу.

Златна медаља за квалитет васпитно-образовног процеса
Златна медаља за квалитет васпитно-образовног процеса

Смештена је у непосредној близини центра града и неколико других средњих школа, а целокупан школски простор, након реконструкције, обухвата готово 17.000 м2, и чине га задужбинска и нова школска зграда, фискултурна сала, спортски терени и школско двориште.

Медицинска школа поседује учионице опремљене белим таблама, рачунарима и пројекторима, специјализоване лабораторије и кабинете за извођење практичне наставе, свечану салу, библиотеку са фондом од преко 15.000 књига, читаоницу опремљену лаптоповима и интернетом, салу за физичко, трим-кабинет, просторије за слободне активности, спортске терене, пространо уређено двориште.

Школа се у свом раду ослања на сарадњу са великим бројем социјалних партнера, па се део наставе одвија у Општој болници, Дому  здравља, Заводу за јавно здравље, Геронтолошком центру, апотекама, козметичким кућама, фабрикама и другим предузећима из сродних области. У оквиру праксе честе су посете великим медицинским центрима у престоници и оближњим већим градовима.

Друштвени живот школе чине многобројна спортска, предметна и ваннаставна такмичења, различите секције у оквиру друштвених и стручних предмета, Ученички парламент, ученичке организације, трибине, хуманитарне акције, културно-уметничке активности.