Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Уџбеници и прибор

Списак уџбеника за прву годину по образовним профилима и одељењима можете погледати у наставку.

НАПОМЕНА:

**Литература подлеже променама у зависности од одлука Наставничког већа и стручних већа Школе, о чему ће ученици и родитељи бити благовремено обавештени. 

**О називу и издању уџбеника  за предмет ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ученици ће бити информисани на првом наставном часу. 

Фармацеутски техничар I1:

I 1 – Уџбеници и друга литература за наставу

Лабораторијски техничар I2:

I 2 – Уџбеници и друга литература за наставу

Медицинска сестра-техничар I3, I4, I5:

I 3 – Уџбеници и друга литература за наставу

Зубни техничар I6:

I 6 – Уџбеници и друга литература за наставу

Физиотерапеутски техничар I7:

I 7 – Уџбеници и друга литература за наставу