Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Зубни техничар

Образовни профил зубни техничар спада у подручје рада здравства и социјалне заштите. Образовање траје четири године. Овај образовни профил је у процесу реформе средњег стручног образовања, што значи да су наставни планови и програми осавремењени и усклађени са модерним научним достигнућима. Сваке године се уписује тридесет ученика, који се на часовима вежби деле у три групе.

У току четворогодишљег образовања, стицање знања ученика организовано је кроз велики број часова, стручних и уже стручних предмета.Часови  вежби и вежби у блоку одржавају се у савременим и добро опремљеним кабинетима у којим стичу знања и вештине потребне за израду разних протетских радова. Вежбе су организоване у школи, али и у дому здравља, где ће се кроз дуално образовање укључити у рад са пацијентима. План је да се и један број приватних ординација и лабораторија укључе у дуално образовање. На тај начин ће ученици бити упућени у најсавременије процесе зубне технике. По завршеном школовању, ученици ће бити оспособљени за:

  • Израду свих врста фиксних протетских радова;
  • Израду мобилних протетских радова:

       тоталних зубних протеза

       парцијалних зубних протеза

       скелетираних протеза

  • Израду комбинованих радова;
  • Израду ортодонтских протетских радова.

Такође ће стећи и основна знања из најсавременијих процеса CAD-CAM технологије.

Након стицања дипломе, зубни техничари могу да се запосле у свим државним и приватним ординацијама и лабораторијима код нас и  иностранству.

Ученици који одлуче да наставе школовање, имаће одличну основу и предзнања. Школовање могу наставити на свим сродним вишим и високошколским установама здравствене и природне струке: Медицински, Стоматолошки, Ветеринарски, Хемијски факултет, Војно-медицинска академија, Високо-медицинска школа струковних студија …