Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Распоред часова

Рад се одвија од 700 – 1935 часова и то у две смене,  пре подне и после подне. Пре подне наставу ће похађати: I1,2,3,4,5,6,7 ; II1,2,3,4,5,6,7 ,  а после подне одељења: III1,2,3,4,5,6,7 и  IV1,2,3,4,5,6,7. Почетак рада друге смене зависи од распореда часова одељења. Часови вежби по групама ученика организовани су према распореду које праве предметни наставници.

рч