Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Фармацеутски техничар

Образовни профил фармацеутски техничар је веома популаран у нашој школи и сваке школске године се уписује 30 ученика са веома високим бројем бодова. Овај образовни профил је прошао кроз програм реформе средњег стручног образовања, што значи да су планови и програми усклађени са савременим научним достигнућима и реалним потребама тржишта рада у овој области.

Фармацеутски техничар у току четворогодишњег школовања пролази кроз концептуално веома организован и систематичан процес стицања знања и вештина, почев од теоријског знања општеобразовних и стручних предмета, преко великог броја часова вежби у изузетно добро опремљеним кабинетима, до практичне наставе у блоку у наставним базама које чине велики број апотека нашег града и фармацеутска индустрија. На овај начин је обезбеђено стицање свих потребних компетенција које је прописала Унија послодаваца: извођење и надзор технолошких фаза у фармацеутској и козметичкој индустрији; обављање контроле производног процеса и вођење производно-контролне администрације; поштовање и обезбеђивање прописаних хигијенских норми и заштите на раду; вођење евиденције о промету лекова и других средстава у велетрговинама; примена важећих законских прописа у области чувања и промета лекова, медицинских и козметичких производа; израда фармацеутских и козметичких производа уз надзор фармацеута; састављање листи требовања за велетрговине или апотеке; извођење квалитативних и квантитативних поступака анализе сировина, полупроизвода или готових производа; активно учешће у анализи података о лековима и средствима; пружање информација корисницима услуга о лековима на тржишту; издавање лекова и производа који не захтевају лекарски рецепт и давање упутства за њихову употребу; одговорно и хумано опхођење према корисницима услуга.

Након стицања дипломе, фармацеутски техничар има широке могућности запослења у апотекама грађанског и болничког типа, велетрговинама лекова, погонима индустријске фармације, козметичке индустрије, складиштима лекова као и специјализованим фармако-информатичким центрима.

 По завршетку средње школе фармацеутски техничар може наставити школовање на свим сродним вишим и високошколским установама здравствене и природне струке: Фармацеутски факултет, Медицински, Стоматолошки, Природно-математички, Технолошки, Хемијски, Ветеринарски, Војно-медицинска академија, Висока медицинска школа струковних студија и други.