Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Активности

                                                                         ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – АКЦИЈЕ У КОРИСТ ПРАВА

Ученици III разреда који похађају наставу грађанског васпитања, реализовали су неколико вршњачких едукација. 

Ученице Анђела Вуковић III1 и Ивана Ивановић III1 одржале су пред одељењем I5 предавање Коришћење лекова

Ученице Јана Личанин III3  и Јана Мићић III3 одражале су у одељењу I2 предавање на тему Превецнија рака грлића материце. 

Ученици Филип Лукић III5 и Петар Дамњановић III5 одржали су предавање Превенција алкохолизма у одељењу I3. У истом одељењу ученици Марина Галић и Никола Виторовић одржали су предавање Превенција пушења.

                                                                                                                                                                              Мирјана Сремчевић, педагошки саветник

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРАВИЛНИКА О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И                                                                                      ЗАНЕМАРИВАЊЕ – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

У складу са Конвенцијом о праву детета, Законом о основама система образовања и васпитања, Националним планом акције за децу и Општим протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања, у току првог полугодишта, у склопу превентивних активности, одржано је 6 радионица у одељењима првог разреда, Презентације Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.

                                                                                             

Правилником о протоколу прописују се садржаји и начини спровођења превентивних и интервентних активности, услови и начини за процену ризика, начини заштите као и праћење ефеката предузетих мера и активности. Циљ: ефикаснија заштита деце – јасна процедура и дефинисање улога свих актера процеса.

Са ученицима су обновљене врсте насиља ( са нагласком на вршњачко и електронско насиље), упућени су у нивое насиља, разговарало се о правима, обавезама и одговорностима ученика, запослених и родитеља по питању превенције насиља, o начину поступања у школи ако се сумља на насиље и у случајевима насиља.                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                           Мирјана Сремчевић, педагошки саветник

Pravilnik o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje….

 

IMG20211014131733(1)

 

                                                            МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

У периоду од октобра 2021.г. до марта 2022. године, одржано је 16 радионица на тему Медијске писмености.  У месецу октобру 2021, 306 ученика наше школе је учествовало у анкети Утицај медија на младе – анкетирани ученици из средњих шкала Србије, БиХ, Хрватске, Словеније, Македоније и Црне Горе.

                                                                                 

Циљ радионица је: упознавање ученика са традиционалним и новим медијима, оспособљавање ученика да уоче разлике између нових и традиционалних медија, уочавање значаја медија и њиховог утицаја на омладину, упознавање са појмом медијска писменост, упознавање ученика са медијским злоупотребама, препознавање механизама манипулације на конкретном примеру.

Медијска писменост је способност разумевања, критичког и аналитичког усвајања медијских садржаја, као и знање и вештина креирања медијских порука у складу са професионалним и етичким стандардима новинарства.

                                                                                               

                                                                                                                                            Реализатори активности:

                                                                                                                                            Невена Станковић, школски психолог

                                                                                                                                            Мирјана Сремчевић, педагошки саветник

Meдијска писменост – Публикација

Професорка Даница Рашић и ученици друге године фармацеутског смера Медицинске школе били су креативни на часовима хемије и успут се забавили.