Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Школски тимови

Тим за педагошко иснтруктиван рад чине следећи чланови: Биљана Ђукнић, директор, Биљана Ерцеговчевић, координатор, Невена Станковић, психолог-педагог, као и ментори приправницима у шк. 2023/24.

Тим за медијацију чине следећи чланови: Биљана Ерцеговчевић, координатор, Јелена Маринковић, Јелена Малешевић, Јасмина Петровић, Јасмина Милић Будаковић, Љубица Јанковић, Слађана Бкић, Јелена Макевић, Бојана Кузмановић, Јелена Ристановић, Татјана Матић, Даница Столић, Зорица Поповић, Мирјана Петровић.

Тим за инклузивно образовање чине следећи чланови: Невена Станковић Панић, координатор, Јована Стојковић, Марија Марјановић, Драгана Павловић, Ненад Срећковић, Љиљана Новаковић, Славица Тубица Алексић, Јелена Маринковић, Зорица Поповић, др Верица Матовић, Соња Лукић, др Татјана Марковић Топаловић, Стефан Ерчић, Јелена Павловић.

Тим за самовредновање и праћење квалитета рада школе чине следећи чланови: директор школе Биљана Ђукнић, Татјана Милошевић, координатор, председници стручних већа: Живка Живановић, Ана Ковачевић, мр Татјана Јовановић, Марија Алексић, Весна Танасић, Оливера Веселиновић, Дарко Палежевић, представник Савета родитеља Љиљана Петровић, представник Ученичког парламента Ања Глушчевић.

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине следећи чланови: Ана Ковачевић, координатор, Марија Алексић, Весна Танасић, Живка Живановић, Татјана Милошевић, мр Татјана Јовановић.

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва школе чине следећи чланови: Весна Танасић, координатор, др Мирјана Неговановић, др Мирјана Матић-Глигорић, Зорица Поповић, др Маријана Милошевић Гачевић,  Весна Марјановић, Александар Грујић, Драган Аћимовић, Љиљана Јанковић, др Татјана Марковић Топаловић, Соња Лукић, Андријана Злокас, Стефан Ерчић, Јелена Бурсаћ, Драгана Павловић, Марија Марјановић, Јована Стојковић, Ненад Срећковић, Татјана Матић.

Тим за професионални развој чине следећи чланови: Мирјана Сремчевић, координатор, Ана Ковачевић, мр Татјана Јовановић, Татјана Милошевић, Весна Танасић, Марија Алексић, Живка Живановић, др Сандра Петровић.

Тим за сарадњу са Црвеним крстом чине следећи чланови: координатор Марија АлексићСлавица Тубица Алексић, Драгана Павловић, Јелена Маринковић, Јелена Малешевић, Јасмина Петровић, Јасмина Милић Будаковић, Ненад Срећковић, Љубица Јанковић, Драгица Гајић, Марија Марјановић, Љиљана Новаковић, Слађана Бкић, Јелена Гвозденовић, Слађана Ђорђић, Јелена Ристановић, Бојана Кузмановић, Јована Стојковић, Јелена Макевић, Весна Николић, Славица Новаковић, Александар Грујић, др Маријана Милошевић Гачевић, Гвозден Ненадовић, Срђан Лукић, Мирјана Петровић, др Мирјана матић Глигорић, др Весна Рокнић, др Мирјана Неговановић, Зорица Поповић, Андријана Злокас, Татјана Матић, Александра Павловић, Радмила Јовић.

Тим за безбедност и заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања чине следећи чланови: Драган Павловић, координатор, Биљана Ерцеговчевић, Невена Станковић Панић, Славица Новаковић, Данило Димић, Срећко Берић, Катарина Стојиновић, Зорица Поповић, школски полицајци, представник Ученичког парламента Лука Станимировић.

Тим за хуманитарне активности чине следећи чланови: Срђан Лукић, координатор, др Мирјана Матић Глигорић, др Мирјана Неговановић, др Весна Рокнић, др Верица Матовић, , Драган Павловић, Оливера Веселиновић, Александра Павловић, Радмила Јовић, Виолета Петровић, Данијела Срећковић, Наташа Јовановић, др Татјана Марковић-Топаловић, др Сандра Петровић, Андријана Злокас, Соња Лукић, Стефан Ерчић, Јелена Бурсаћ, Србољуб Богојевић, Даница Столић, Љубомир Марковић, Владимир Матић, Јована Милошевић, Александар Грујић, Гвозден Ненадовић, Весна Марјановић, Данило Димић, Драган Весковић, Митар Павловић, Јелена Малешевић, Јасмина Петровић, Љубица Јанковић, Драгица Гајић, Јелена Макевић, Слађана Бкић, Јелена Ристановић, Слађана Ђорђић,  Славица Новаковић, Јасмина Милић Будаковић, Бојана Кузмановић, Весна Николић, Јелена Гвозденовић, представници Ученичког парламента Невена Гајић и Ивана Вуковић.

  

Тим за здравствено васпитање чине следећи чланови: др Верица Матовић, координатор, др Мирјана Матић Глигорић,  др Весна Рокнић, Татјана Милошевић, Драган Павловић, Дарко Палежевић, Оливера Веселиновић, Јелена Маринковић, Јелена Малешевић, Јасмина Петровић, Слађана Ђорђић, Весна Николић, Љубица Јанковић, Драгица Гајић, Јелена Гвозденовић, Љиљана Новаковић, Јелена Ристановић, Јелена Макевић, Бојана Кузмановић, , Александар Грујић, Драган Весковић, др Маријана Милошевић Гачевић, Даница Столић, Србољуб Богојевић, Љубомир Марковић, Владимир Матић, Срећко Берић, Срђан Лукић, Мирјана Петровић,  Татјана Матић, Радмила Јовић, Наташа Јовановић.

Тим за каријерно вођење и саветовање чине следећи члановиНевена Станковић Панић, координатор, др Мирјана Неговановић, др Мирјана Матић Глигорић, Зорица Поповић, Оливера Веселиновић, Виолета Петровић, Данијела Срећковић, Љиљана Раичевић, Даница Столић, Србољуб Богојевић, Љубомир Марковић, Јована Милошевић, Мирјана Петровић, Славица Тубица Алексић, Драгана Павловић, Јована Стојковић, Ненад Срећковић, Слађана Ђорђић, Јасмина Петровић, Јасмина Милић Будаковић, Љиљана Новаковић, Љубица Јанковић, Јелена Ристановић, Јелена Макевић, Весна Николић, Славица Новаковић, Бојана Кузмановић, др Татјана Марковић-Топаловић, Соња Лукић, , Јелена Павловић, Стефан Ерчић, Јелена Бурсаћ, Андреа Душкуновић.

Тим за културну и јавну делатност школе чине следећи чланови: Александра Павловић, координатор, др Весна Рокнић, др Мирјана Неговановић, Драган Павловић, Радмила Јовић, Наташа Јовановић, Виолета Петровић, Данијела Срећковић, Марија Бечелић, Татјана Матић, др Татјана Марковић Топаловић, Соња Лукић, Јелена Бурсаћ, Стефан Ерчић, Јелена Павловић, Драгана Павловић, , Јасмина Милић Будаковић, Љиљана Новаковић, Драгица Гајић, Јелена Гвозденовић, Славица Новаковић, Јована Стојковић, Ненад Срећковић, Јелена Маринковић, Љиљана Раичевић, Срђан Лукић,  Србољуб Богојевић, Љубомир Марковић, Владимир Матић, Срећко Берић, Јована Милошевић, Александар Грујић, Љиљана Јанковић, Митар Павловић, Гвозден Ненадовић, Данило Димић, Драган Весковић, представници Ученичког парламента Софија Вујковић и Софија Миловановић.

Библиотечка комисија: Ана Марић, координатор, Биљана Ђукнић,  директор, Наташа Беговић, Живка Живановић, Татјана Милошевић, Марија Алексић, Ана Ковачевић, Весна Тансић, мр Татјана Јовановић.

Комисија за ученичке екскурзије: Милица Кијурина Николић, Весна Марјановић, Владимир Матић. 

Комисија за утврђивање стручних испита које полаже лице на преквалификацији: Марија Алексић и Живка Живановић.

Педагошки колегијум чине директорка Биљана Ђукнић и представници стручних већа Живка Живановић, мр Татјана Јовановић, Ана Ковачевић, Весна Танасић, Марија Алексић и Татјана Милошевић.