Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Школски тимови

Тим за педагошко иснтруктиван рад чине следећи чланови: Биљана Ђукнић, директор, Биљана Ерцеговчевић, координатор, Невена Станковић, психолог-педагог, као и ментори приправницима у шк. 2022/23.

Тим за медијацију чине следећи чланови: Биљана Ерцеговчевић, координатор, Јелена Маринковић, Јелена Малешевић, Јасмина Петровић, Јасмина Милић Будаковић, Љубица Јанковић, Слађана Бкић, Јелена Макевић,Бојана КузмановићТатјана Матић, Јелена Матић, Радмила Јовић, Данијела Срећковић, Јелена Бурсаћ, Јелена Павловић, Даница Столић, Зорица Поповић, Срђан Лукић, Оливера Жужа, Митар Павловић, Данило Димић.

Тим за инклузивно образовање чине следећи чланови: Невена Станковић координатор, Мирјана Сремчевић, Слађана Бкић, Јована Стојковић, Марија Марјановић, Драгана Павловић, Ненад Срећковић, Славица Тубица Алексић, Јелена Макевић, Зорица Поповић, др Мирјана Матић Глигорић, Митар Павловић, др Маријана Милошевић Гачевић.

 

Тим за самовредновање и праћење квалитета рада школе чине следећи чланови: директор школе Биљана Ђукнић, Татјана Милошевић, координатор, председници стручних већа: Живка Живановић, Ана Ковачевић, мр Татјана Јовановић, Марија Алексић, Весна Танасић, Оливера Веселиновић, Дарко Палежевић, представник Савета родитеља, представник Ученичког парламента Лука Станимировић.

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине следећи чланови: Ана Ковачевић, координатор, мр Татјана Јовановић, Живка Живановић, Татјана Милошевић, Марија Алексић и Весна Танасић, представник Ученичког парламента Ања Цревар.

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва школе чине следећи чланови: Весна Танасић, координатор, др Мирјана Неговановић, др Верица Матовић, др Мирјана Матић-Глигорић, др Весна Рокнић, др Марија Симић, Зорица Поповић, Србољуб Богојевић, Јована Милошевић, Љубомир Марковић, Љиљана Раичевић, Срђан Лукић, Владимир Матић, др Маријана Милошевић Гачевић, Мирјана Сремчевић, Весна Марјановић, Митар Павловић, Жељко Аврамовић, Драган Аћимовић, Драган Весковић, Љиљана Јанковић, др Татјана Марковић Топаловић, Соња Лукић, Андријана Злокас, Јелена Павловић, Јелена Бурсаћ, др Сандра Петровић, Бранислав Селаков, Драгана Павловић, Марија Марјановић, Јована Стојковић, Ненад Срећковић, Јелена Макевић, Славица Тубица Алексић, Татјана Матић, Радмила Јовић.

 

Тим за професионални развој чине следећи чланови: Мирјана Сремчевић, координатор, Ана Ковачевић, мр Татјана Јовановић, Татјана Милошевић, Весна Танасић, Марија Алексић, Живка Живановић, др Сандра Петровић.

 

Тим за сарадњу са Црвеним крстом чине следећи чланови: Марија Алексић, координатор, Славица Тубица Алексић, Јелена Маринковић, Љиљана Новаковић, Јелена Малешевић, Јасмина Петровић, Љубица Јанковић, Јасмина Милић Будаковић, Драгица Гајић, Слађана Бкић, Јелена Гвозденовић, Слађана Ђорђић, Јована Стојковић, Марија Марјановић, Драгана Павловић, Ненад Срећковић, Весна Николић, Бојана Кузмановић, Златко Пантић, Татјана Матић, Радмила Јовић, Данијела Срећковић, др Татјана Марковић-Топаловић, Андријана Злокас, Соња Лукић, Бранислав Селаков, Стефан Ерчић, др Мирјана Неговановић, др Весна Рокнић, др Мирјана Матић Глигорић, др Марија Симић, Жељко Аврамовић, др Маријана Милошевић Гачевић, Данило Димић.

 

Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања чине следећи чланови: Драган Павловић, координатор, Биљана Ерцеговчевић, др Марија Симић, Срећко Берић, Зоран Марковић, школски полицајац, представник Ученичког парламента Милица Богдановић.

  

Тим за хуманитарне активности чине следећи чланови: Срђан Лукић, координатор, др Мирјана Матић Глигорић, др Мирјана Неговановић, др Весна Рокнић, др Верица Матовић, др Марија Симић, Драган Павловић, Оливера Веселиновић, Зорица Поповић, Татјана Матић, Александра Павловић, Радмила Јовић, Виолета Петровић, Данијела Срећковић, Наташа Јовановић, др Татјана Марковић-Топаловић, др Сандра Петровић, Андријана Злокас, Соња Лукић, Бранислав Селаков, Стефан Ерчић, Срећко Берић, Србољуб Богојевић, Оливера Жужа, Срђан Лукић, Даница Столић, Љубомир Марковић, Владимир Матић, Јована Милошевић, Катарина Стојиновић, Жељко Аврамовић, Данило Димић, Драган Весковић, Митар Павловић, Јелена Малешевић, Јасмина Петровић, Љубица Јанковић, Драгица Гајић,  Љиљана Новаковић, Јелена Макевић, Славица Новаковић, Јасмина Милић Будаковић, Бојана Кузмановић, Весна Николић, Јелена Гвозденовић, Златко Пантић, представници Ученичког парламента Софија Миловановић и Николина Мијаиловић.

 

Тим за здравствено васпитање чине следећи чланови: др Верица Матовић, координатор, др Мирјана Неговановић, др Весна Рокнић, др Марија Симић, Татјана Милошевић, Драган Павловић, Дарко Палежевић, Оливера Веселиновић, Зорица Поповић, Јелена Маринковић, Јелена Малешевић, Јасмина Петровић, Слађана Ђорђић, Весна Николић, Љубица Јанковић, Драгица Гајић, Јелена Гвозденовић, Љиљана Новаковић, Слађана Бкић, Драгана Павловић,  Ненад Срећковић, Славица Новаковић, Весна Николић, Марија Марјановић, Јелена Макевић, Јасмина Милић Будаковић, Бојана Кузмановић, Златко Пантић, др Татјана Марковић-Топаловић, Андријана Злокас, др Сандра Петровић, Жељко Аврамовић, Невена Станковић, др Маријана Милошевић Гачевић, Оливера Жужа, Даница Столић, Јована Милошевић, Србољуб Богојевић, Љубомир Марковић, Владимир Матић, Катарина Стојиновић, Татјана Матић, Радмила Јовић, Данијела Срећковић, Виолета Петровић, Александра Павловић, Наташа Јовановић. 

 

Тим за каријерно вођење и саветовање чине следећи члановиНевена Станковић, координатор, др Верица Матовић, др Весна Рокнић, др Мирјана Неговановић, Зорица Поповић, Оливера Веселиновић, Виолета Петровић, Данијела Срећковић, Александра Павловић, Љиљана Раичевић, Оливера Жужа, Даница Столић, Срђан Лукић, Србољуб Богојевић, Љубомир Марковић, Владимир Матић, Јована Милошевић, Срећко Берић, Славица Тубица Алексић, Драгана Павловић, Марија Марјановић, Јована Стојковић, Ненад Срећковић, Слађана Ђорђић, Јасмина Милић Будаковић, Драгица Гајић, Љиљана Новаковић, Јасмина Петровић, Љубица Јанковић, Јелена Макевић, Весна Николић, Јелена Гвозденовић, Бојана Кузмановић, др Татјана Марковић-Топаловић, Соња Лукић, Андријана Злокас, Јелена Павловић, Јелена Бурсаћ, др Сандра Петровић, Бранислав Селаков, Стефан Ерчић, Љиљана Јанковић, Митар Павловић, Андреа Душкуновић, Драган Весковић, Жељко Аврамовић, др Маријана Милошевић Гачевић, Весна Марјановић.

 

Тим за културну и јавну делатност школе чине следећи чланови: Александра Павловић, координатор, др Мирјана Матић Глигорић, др Весна Рокнић, др Мирјана Неговановић, Дарко Палежевић, Драган Павловић, Зорица Поповић, Радмила Јовић, мр Татјана Јовановић, Виолета Петровић, Данијела Срећковић, Татјана Матић, др Татјана Марковић Топаловић, Соња Лукић, Јелена Бурсаћ, Стефан Ерчић, Јелена Павловић, Бранислав Селаков, Славица Тубица Алексић, Драгана Павловић, Јасмина Петровић, Слађана Ђорђић, Јасмина Милић Будаковић, Љубица Јанковић, Љиљана Новаковић, Драгица Гајић, Јелена Макевић, Бојана Кузмановић, Марија Марјановић, Славица Новаковић, Јована Стојковић, Ненад Срећковић, Јелена Маринковић, Златко Пантић, Љиљана Раичевић, Срђан Лукић, Оливера Жужа, Даница Столић, Србољуб Богојевић, Љубомир Марковић, Владимир Матић, Срећко Берић, Јована Милошевић, Жељко Аврамовић, Љиљана Јанковић, Данило Димић, Драган Весковић, представници Ученичког парламента Ања Глушчевић и Невена Гајић.

 

Библиотечка комисија: Ана Марић, координатор, Биљана Ђукнић,  директор, Наташа Беговић, Живка Живановић, Татјана Милошевић, Марија Алексић, Ана Ковачевић, Весна Тансић, мр Татјана Јовановић.

 

Комисија за ученичке екскурзије: Милица Кијурина Николић, Весна Марјановић, Владимир Матић. 

 

Комисија за утврђивање стручних испита које полаже лице на преквалификацији: Марија Алексић и Живка Живановић.

Педагошки колегијум чине директорка Биљана Ђукнић и представници стручних већа Живка Живановић, мр Татјана Јовановић, Ана Ковачевић, Весна Танасић, Марија Алексић и Татјана Милошевић.