Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Школски тимови

Тим за педагошко иснтруктиван рад чине следећи чланови: Биљана Ђукнић, директор, Биљана Ерцеговчевић, координатор, Невена Станковић, психолог-педагог, као и ментори приправницима у шк. 2021/22.

Тим за медијацију чине следећи чланови: Биљана Ерцеговчевић, координатор, Јелена Маринковић, Јелена Малешевић, Јелена Макевић, Јасмина Петровић, Јасмина Милић Будаковић, Слађана Бкић, Љубица Јанковић, Јелена Матић, Радмила Јовић, Даница Столић, Зорица Поповић, Срђан Лукић, др Мирјана Матић Глигорић. 

Тим за инклузивно образовање чине следећи чланови: Невена Станковић, координатор, Биљана Ерцеговчевић, Марија Марјановић, Данијела Срећковић, Мирјана Сремчевић, Маријана Гачевић, Митар Павловић, Данило Димић, Оливера Веселиновић, Зорица Поповић. 

Тим за самовредновање и праћење квалитета рада школе чине следећи чланови: директор школе Биљана Ђукнић, Татјана Милошевић, координатор, председници стручних већа: др Верица Матовић, Живка Живановић, Ана Ковачевић, мр Татјана Јовановић, Марија Алексић, Весна Танасић, Оливера Веселиновић, Дарко Палежевић, Гордана Диклић – представник Савета родитеља, Јована Јовановић, представник Ученичког парламента. 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине следећи чланови: Ана Ковачевић, координатор, мр Татјана Јовановић, др Верица Матовић, Живка Живановић, Марија Алексић и Весна Танасић, Јована Јовановић, представник Ученичког парламента. 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва школе чине следећи чланови: Весна Танасић, координатор, др Мирјана Неговановић, др Весна Рокнић, др Мирјана Матић Глигорић, Даница Столић, Зорица Поповић, Србољуб Богојевић, Јована Милошевић, Љубомир Марковић, Срђан Лукић, Владимир Матић, Маријана Гачевић, Мирјана Сремчевић, Дејан Манојловић, Митар Павловић, Драган Весковић, Татјана Марковић Топаловић, Соња Лукић, Марија Анатасковић, Јелена Бурсаћ, Живота Топузовић, Бранислав Селаков, Драгана Павловић.

Тим за професионални развој чине следећи чланови: Мирјана Сремчевић, координатор, Ана Ковачевић, мр Татјана Јовановић, др Верица Матовић, Весна Танасић, Марија Алексић, Живка Живановић. 

Тим за сарадњу са Црвеним крстом чине следећи чланови: Марија Алексић, координатор, Славица Тубица Алексић, Јелена Маринковић, Јелена Малешевић, Јелена Макевић, Јасмина Петровић, Слађана Ђорђић, Слађана Бкић,  Весна Николић, Ненад Срећковић, Љубица Јанковић, Драгица Гајић, Светлана Илић, Јелена Гвозденовић, Љиљана Новаковић, Славица Новаковић, Добринка Исаиловић, Милица Гргуровић, Маријана Вуковић, Татјана Матић, Александра Павловић, Маријана Гачевић, др Мирјана Неговановић, др Весна Рокнић, др Мирјана Матић Глигорић.  

Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања чине следећи чланови: Драган Павловић, координатор, др Александра Прокић, Биљана Ерцеговчевић, Весна Танасић, Срећко Берић, Зоран Марковић, школски полицајац, Јована Јовановић, представник Ученичког парламента. 

Тим за хуманитарне активности чине следећи чланови: др Верица Матовић, координатор, др Александра Прокић, др Мирјана Матић Глигорић, др Мирјана Неговановић, др Весна Рокнић, Татјана Матић, Александра Павловић, Радмила Јовић, Виолета Петровић, Данијела Срећковић, Наташа Јовановић, Живка Живановић, Срећко Берић, Србољуб Богојевић, Оливера Жужа, Срђан Лукић, Драган Павловић, Љубомир Марковић, Владимир Матић, Јована Милошевић, Жељко Аврамовић, Данило Димић, Драган Весковић, Митар Павловић, Јасмина Петровић, Љиљана Новаковић, Добринка Исаиловић, Светлана Илић, Јелена Малешевић, Јелена Макевић, Љубица Јанковић, Слађана Бкић, Весна Николић, Драгица Гајић, Милица Гргуровић, Маријана Вуковић, Јована Јовановић, представник Ученичког парламента. 

Тим за здравствено васпитање чине следећи чланови: др Мирјана Матић-Глигорић, координатор, др Мирјана Неговановић, др Александра Прокић,  др Весна Рокнић, др Верица Матовић, Славица Тубица Алексић, Слађана Бкић, Јелена Малешевић, Јелена Макевић, Јасмина Петровић, Слађана Ђорђић, Јелена Маринковић, Љубица Јанковић, Драгица Гајић, , Добринка Исаиловић, Светлана Илић, Јелена Гвозденовић, Весна Николић, Славица Новаковић,  Марија Марјановић, Драгана Павловић, Ненад Срећковић, , Љиљана Новаковић, Милица Гргуровић, Маријана Вуковић, Татјана Марковић-Топаловић, Соња Лукић, Марија Атанасковић, Јелена Бурсаћ, Бранислав Селаков, Живота Топузовић, Драган Весковић, Митар Павловић, Жељко Аврамовић, Данило Димић, Маријана Гачевић, Љиљана Раичевић, Оливера Жужа, Даница Столић,  Дарко Палежевић, Оливера Веселиновић, Јована Милошевић, Србољуб  Богојевић, Љубомир Марковић, Драган Павловић, Татјана Матић,  Радмила Јовић, Виолета Петровић, Данијела Срећковић, Наташа Јовановић. 

  Тим за каријерно вођење и саветовање чине следећи чланови: Невена Станковић, координатор,  Живка Живановић, др Весна Рокнић, др Мирјана Матић Глигорић, др Мирјана Неговановић, Радмила Јовић, Виолета Петровић, Данијела Срећковић, Јована Милошевић, Љиљана Раичевић, Оливера Жужа, Даница Столић, Срђан Лукић, Зорица Поповић, Оливера Веселиновић, Србољуб Богојевић, Љубомир Марковић, Славица Тубица Алексић, Светлана Илић, Драгана Павловић,  Ненад Срећковић, Љиљана Новаковић, Драгица Гајић, Слађана Ђорђић, Јасмина Милић-Будаковић, Јасмина Петровић, Љубица Јанковић, Јелена Малешевић, Јелена Макевић, Весна Николић, Јелена Гвозденовић, Сланица Новаковић, Татјана Марковић-Топаловић, Соња Лукић, Марија Атанасковић, Јелена Бурсаћ, Живота Топузовић, Бранислав Селаков,  Жељко Аврамовић, Маријана Гачевић, Андреа Душкуновић. 

Тим за културну и јавну делатност школе чине следећи чланови: Александра Павловић, координатор, Радмила Јовић, Татјана Јовановић, Виолета Петровић, Данијела Срећковић, Татјана Матић, Јелена Матић, Живота Топузовић, Јелена Бурсаћ, Татјана Марковић Топаловић, Соња Лукић, Марија Атанасковић, Бранислав Селаков, Славица Тубица  Алексић, Јасмина Милић Будаковић, Драгана Павловић, Јелена Малешевић, Јелена Макевић, Јасмина Петровић,  Ненад Срећковић, Љубица Јанковић, Слађана Ђорђић, Љиљана Новаковић, Славица Новаковић, Добринка Исаиловић,   Драгица Гајић, Јелена Маринковић, Марија Марјановић, Љиљана Раичевић, Срђан Лукић, Оливера Жужа, Даница Столић, Дарко Палежевић, Драган Павловић, Србољуб Богојевић, Љубомир Марковић, Владимир Матић, Срећко Берић,  др Александра Прокић, др Весна Рокнић, др Мирјана Неговановић, Љиљана Јанковић, Жељко Аврамовић, Маријана Гачевић, Јована Јовановић, представник Ученичког парламента.   

Библиотечка комисија: Ана Марић, координатор, Биљана Ђукнић,  директор, Наташа Беговић, Живка Живановић, др Ана Лукић, Марија Алексић, Ана Ковачевић, Весна Тансић, мр Татјана Јовановић. 

Комисија за ученичке екскурзије: Милица Кијурина Николић, Дејан Манојловић, Владимир Матић. 

Комисија за утврђивање стручних испита које полаже лице на преквалификацији: Марија Алексић и Живка Живановић.

Педагошки колегијум чине директорка Биљана Ђукнић и представници стручних већа Живка Живановић, мр Татјана Јовановић, Ана Ковачевић, Весна Танасић, Марија Алексић и др Ана Лукић.