Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Лабораторијски техничар

Рад лабораторијског техничара се састоји од рада у лабораторији са биолошким материјалом, од узимања и пријема биолошког материјала, извођења анализа, које помажу у дијагностиковању и лечењу болести.
 Пожељне особине лабораторијских техничара су  спретност, аналитичност, тачност и прецизност. Морају имати развијен осећај за детаље, јер мале разлике у нпр. броју неких ћелија или у саставу неких реагенаса могу бити врло важне. Морају бити спремни и на рад под притиском, јер се често изводе и хитне анализе. У њиховом раду очекује се и висок степен савесности, сабраности и одговорности.
 Данашње лабораторије су аутоматизоване и компјутеризоване, па се од лабораторијских техничара очекује и добро познавање рада на рачунарима.
 Школовање за овај профил траје 4 године. Током тих година, поред општеобразованих предмета, се обавља и велики број часова практичне наставе.
Та практична настава изводи се у три кабинета: медицинске биохемије, микробиологије и хематологије, који представљају верну имитацију услова рада у поменутим медицинским лабораторијама. Блок настава се одвија у сарадњи са здравственим устновама као што су Општа болница, Дом здравља, Завод за јавно здравље и неке лабораторије у приватном власништву, као што су “Aqualab” и “Здравље” где могу добити изузетну допуну и примену својих теоријских и практичних знања, као и препоруке за рад у поменутим или сличним лабораторијама.
  Након завршене средње школе могу радити у свим здравственим лабораторијама и у лабораторијама које испитују исправност лекова или животних намирница. Потражња за овим профилом широм Србије доста је велика. Данас је све већа потражња за овим образовним профилом и у земљама Западне Европе, посебно у Немачкој. Поред тога постоји могућност даљег дошколовавања уписом на сродне високе школе или факултете.