Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Колектив

НАСТАВНИ КАДАР:

 • Татјана Матић
 • Мр Татјана Јовановић
 • Драгана Јоцић
 • Марија Бечелић
 • Катарина Поповић
 • Наташа Беговић
 • Виолета Петровић
 • Радмила Јовић
 • Данијела Срећковић
 • Наташа Јовановић
 • Стефан Станојевић
 • Драган Аћимовић
 • Мирјана Сремчевић
 • Весна Марјановић
 • Милица Кијурина Николић
 • Драган Весковић
 • Данило Димић
 • Митар Павловић
 • Весна Танасић
 • Александар Грујић 
 • Гвозден Ненадовић
 • Андреа Душкуновић
 • Марија Кнежевић
 • Др Maриjaнa Милошевић Гaчeвић
 • Марија Гајић
 • Весна Танацковић
 • Јелена Бурсаћ
 • Др Сандра Петровић
 • Соња Лукић
 • Марија Симић
 • Андријана Злокас
 • Јелена Павловић
 • Бранислав Селаков
 • Ана Ковачевић
 • Милош Лазић
 • Маријана Тешић
 • Др Мирјана Неговановић
 • Др Мирјана Матић  Глигорић
 • Др Верица Матовић
 • Др Весна Рокнић
 • Живка Живановић
 • Љиљана Раичевић
 • Срђан Лукић
 • Даница Столић
 • Оливера Жужа Ђукић
 • Mарија Ковач
 • Зорица Поповић
 • Драган Павловић
 • Дарко Палежевић
 • Татјана Милошевић
 • Оливера Веселиновић
 • Србољуб Богојевић
 • Љубомир Марковић
 • Срећко Берић
 • Јована Милошевић
 • Владимир Матић
 • Катарина Стојиновић
 • Весна Николић
 • Бојана Кузмановић
 • Сара Вићентић
 • Слађана Ђорђић
 • Драгица Гајић
 • Јелена Гвозденовић
 • Слађана Бкић
 • Славица Тубица Алексић
 • Љубица Јанковић
 • Јелена Малешевић
 • Јелена Маринковић
 • Јасмина Милић Будаковић
 • Јелена Макевић
 • Марија Алексић
 • Славица Новаковић
 • Јасмина Петровић
 • Јелена Ристановић
 • Драгана Павловић
 • Милена Сакић
 • Ненад Срећковић
 • Јована Стојковић
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ:
 
 • Ерцеговчевић Биљана
 • Марија Кнежевић
 • Ана Марић
 • Наташа Беговић

ЛЕКАРИ САРАДНИЦИ:

 • Др Драгана Станковић Тошковић
 • Др Снежана Михаиловић
 • Др Љубина Ћирић
 • Др Драган Петровић
 • Др Владимир Петровић
 • Др Јулијана Томић Јаношевић
 • Др Драгана Радојичић
 • Др Горан Петровић
 • Др Рада Милић
 • Др Драгана Стојковић
 • Др Драган Адамовић
 • Др Снежана Лазић
 • Др Никола Бељић
 • Др Ана Пајичић

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

 • Славко Јовичић
 • Љубоје Урошевић
 • Драгица Зечевић
 • Новка Михаиловић
 • Радица Масталовић
 • Милка Миловановић
 • Зорица Јовановић
 • Оливера Тодоровић
 • Љиљана Симић
 • Биљана Станковић
 • Љиљана Степановић
 • Драгица Божић