Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Колектив

НАСТАВНИ КАДАР:

 • Татјана Матић
 • Татјана Јовановић
 • Александра Павловић
 • Јелена Матић
 • Катарина Поповић
 • Наташа Беговић
 • Виолета Петровић
 • Радмила Јовић
 • Данијела Срећковић
 • Наташа Јовановић
 • Љиљана Јанковић
 • Драган Аћимовић
 • Мирјана Маринковић
 • Мирјана Сремчевић
 • Дејан Манојловић
 • Милица Кијурина Николић
 • Драган Весковић
 • Данило Димић
 • Митар Павловић
 • Весна Танасић
 • Жељко Аврамовић 
 • Татјана Ђурђевић
 • Невена Станковић
 • Андреа Душкуновић
 • Maриjaнa Гaчeвић
 • Марија Гајић
 • Весна Танацковић
 • Јелена Бурсаћ
 • Даница Рашић
 • Соња Лукић
 • Марија Атанацковић
 • Марија Петковић
 • Живота Топузовић
 • Бранислав Селаков
 • Ана Ковачевић
 • Татјана Марковић Топаловић
 • Маријана Тешић
 • Др Мирјана Неговановић
 • Др Мирјана Матић  Глигорић
 • Др Верица Матовић
 • Др Весна Рокнић
 • Др Драгана Стојковић
 • Др Драгана Станковић Тошковић
 • Др Снежана Михаиловић
 • Др Љубина Ћирић
 • Др Драган Петровић
 • Др Влада Петровић
 • Др Весна Вуковић
 • Др Јулијана Томић Јаношевић
 • Др Ненад Баштовановић
 • Др Небојша Софранић
 • Др Горан Петровић
 • Др Предраг Петровић
 • Др Рада Марјановић
 • Живка Живановић
 • Љиљана Раичевић
 • Срђан Лукић
 • Оливера Жужа
 • Даница Столић
 • Зорица Поповић
 • Драган Павловић
 • Дарко Палежевић
 • Татјана Милошевић
 • Оливера Веселиновић
 • Србољуб Богојевић
 • Љубомир Марковић
 • Срећко Берић
 • Јована Милошевић
 • Владимир Матић
 • Весна Николић
 • Светлана Илић
 • Љиљана Новаковић
 • Слађана Ђорђић
 • Драгица Гајић
 • Јелена Гвозденовић
 • Слађана Бкић
 • Славица Тубица Алексић
 • Љубица Јанковић
 • Јелена Малешевић
 • Јелена Маринковић
 • Јасмина Милић Будаковић
 • Јелена Макевић
 • Марија Алексић
 • Славица Новаковић
 • Јасмина Петровић
 • Драгана Павловић
 • Марија Марјановић
 • Ненад Срећковић
 • Милица Гргуревић

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ:

 • Ерцеговчевић Биљана
 • Станковић Невена
 • Ана Марић
 • Наташа Беговић

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

 • Драгутин Јовановић
 • Зоран Марковић
 • Загорка Радовановић
 • Драгица Зечевић
 • Новка Михаиловић
 • Радојка Игњатовић
 • Радица Масталовић
 • Милка Миловановић
 • Зорица Јовановић
 • Оливера Тодоровић
 • Љиљана Симић
 • Биљана Станковић