Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Медицинска сестра – техничар

Смер медицинска сестра – техничар у Медицинској школи „Др Андра Јовановић“ је најстарији смер и постоји од њеног оснивања далеке 1946. године.

Школовање за ово одговорно и хумано занимање траје четири године. Квалитетан план и програм рада омогућује стицање доброг општег и стручног знања. Настава се изводи у учионицама школе, најсавременијим кабинетима за здравствену негу, али и наставним базама ван школе као што су: Општа болница, Дом здравља, Геронтолошки центар…

У кабинетима здравствене неге омогућено је извођење бројних сестринских процедура, захваљујући најсавременијој опреми и савременим дидактичким медијима, који наставу чине очигледном, a ученицима дају добру основу за самосталан рад и даље усавршавање. Спровођење самих сестринских процедура у кабинетима здравствене неге поткрепљено је савременим дидактичким медијима за општу и специјалну негу, а то су лутке за негу болесника, мулажи за супкутано, интрамускуларно и интравенско давање инјекција, вађење крви, сетови за ендотрахеалну интубацију, пулсни оксиметар, ЕКГ апарати, апарати за одређивање шећера у крви и дидактички медији посебне намене, односно потрошни прибор и материјал који се сваке године набавља и обнавља у потребној количини.

Поред свих савремених услова рада и опреме којом наша школа располаже, можемо се похвалити стручним наставним кадром који ученицима пружа квалитетно знање, како теоријско, тако и практично.

Кроз различите предмете, пре свега уско стручне, ученици овог смера се едукују за указивање прве помоћи повређеним лицима, спровођење поступка пријема и отпуста болесника, обављање здравствене неге, спровођење медикаментозног лечења болесника, дијагностичко-терапијских процедура, едукацију и здравствено васпитни рад, како болесних тако и здраве популације у циљу унапређења здравља и спречавања болести. Обавезни  стручни предмети који се изучавају током школовања, поред опште образовних предмета су: анатомија и физилогија, прва помоћ, латински језик, здравствена нега, хигијена и здравствено васпитање, микробиологија са епидемиологијом, психологија, патологија, фармакологија, медицинска биохемија,  медицинска етика, интерна медицина, хирургија, неурологија, гинекологија, инфектологија, здравствено васпитање, педијатрија, психијатрија и други.

Кључни предмет овог смера јесте здравствена нега, која се изучава током све четири године школовања кроз теорију, вежбе и наставу у блоку. Концепт предмета се односи на изучавање различитих врста неге – опште и специјалне неге боленика, кроз модуларану наставу, као и здравствено васпитање болесне и здраве популације и ургентна стања у медицини. Сврха  модуларне наставе јесте да се одређена наставна целина рашчлани на компоненте. То подразумева да се у различитим разредима школовања изучавају различите области здраствене неге болесника. У почетку школовања акценат је на хигијени болесника и болесничке постеље, комуникацији са болесником, руковању стерилним материјалом, затим се надовезује на спровођење сестринских процедура – дијагностичких и медикаментозних, а у 3. и 4. разреду допуњује применом научених поступака у пракси. Битна чињеница је и да се часови усклађују тако да вежбе прате часове теорије, што ученицима омогућава боље повезивање и олакшава учење.

Што се тиче ваннаставних активности школе, у оквиру овог смера од 2002. године постоји секција здравствене неге, која се годинама одржавала само на школском нивоу, а од 2010. године и на републичком нивоу. Секција подразумева припрему ученика за  такмичење у извођењу дијагностичких и терапијских сестринских процедура, где ученици показују своје вештине, знања и умења.  Поред ове секције, годинама уназад постоји и секција прве помоћи, као и секција реалистичког приказа. У оквиру секције прве помоћи ученици се додатно едукују да укажу прву помоћ повређеном или оболелом, док се у секцији реалистичког приказа ученици баве шминкањем повреда или стања на врло реалистичан начин. У оквиру свих секција,  на школским и републичким такмичењима, наши ученици постижу завидне резултате.

По завршетку школовања и стицања дипломе медицинске сестре- техничари  омогућава се наставак школовања на високим школама  и академским студијама здравствене неге, Медицинског, Стоматолошког, Фармацеутског факултета, али и на готово свим факултетима природног и друштвеног усмерења. Уколико се ипак определе за запошљавање одмах по стицању дипломе са својим стручним компетенцијама и професионалним вештинама се запошљавају у болницама, клиникама, домовима здравља, установама за негу и лечење деце и старих особа, рехабилитационим центрима и бањама, при кућној нези и лечењу, односно у готово свим државним и приватним здравственим институцијама, како у нашој држави тако и иностранству.