Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Стручни активи

Школа има два стручна актива: Стручни актив за развојно планирање и Стручни актив за развој школског програма. 

Стручни актив за развојно планирање  

Школски одбор је за израду новог РПШ поново именовао исти Стручни актив за развојно планирање у следећем саставу: Биљана Ерцеговчевић, психолог-педагог, председник Актива; Мирјана Сремчевић, професор историје; Наташа Јовановић, професор латинског језика; Татјана Милошевић, наставник санитарно-еколошке групе предмета; Јелена Маринковић, наставник здравствене неге, записничар; Јована Стојковић (нови члан), наставник здравствене неге у рехабилитацији, представник Савета родитеља Данијела Дамњановић,  Ана Маринковић, представник локалне самоуправе;  представник Ученичког парламента Сара Тодоровић.

 

Стручни актив за развој школског програма 

Председник стручног актива за развој школског програма је Мирјана Сремчевић. Наставничко веће именовало је Стручни актив за развој школског програма у следећем саставу: Виолета Петровић, Маријана Тешић, Срђан Лукић, Љиљана Јанковић, др Верица Матовић, Јасмина Петровић, представник Савета родитеља Мирјана Петровић, представник Ученичког парламента Филип Лукић.