Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Стручни активи

Школа има два стручна актива: Стручни актив за развојно планирање и Стручни актив за развој школског програма. 

Стручни актив за развојно планирање  

Школски одбор је за израду новог РПШ поново именовао исти Стручни актив за развојно планирање у следећем саставу: Биљана Ерцеговчевић, психолог-педагог, председник Актива; Мирјана Сремчевић, професор историје; Наташа Јовановић, професор латинског језика; Татјана Милошевић, наставник санитарно-еколошке групе предмета; Јелена Маринковић, наставник здравствене неге, записничар Јована Стојковић, наставник здравствене неге у рехабилитацији, Гордана Диклић – представник Савета родитеља,  Ана Маринковић, представник локалне самоуправе; Дуња Тадић, 2/4 – представник Ученичког парламента. 

Стручни актив за развој школског програма  

Председник стручног актива за развој школског програма је Мирјана Сремчевић. Наставничко веће именовало је Стручни актив за развој школског програма у следећем саставу: Виолета Петровић, Маријана Тешић, Татјана Милошевић, Љиљана Јанковић, др Александра Прокић, Јелена Гвозденовић, Гордана Диклић – представник Савета родитеља, представник Ученичког парламента.