Навигација

Услови за рад

Школа је смештена између Улице Цара Душана, Јанка Веселиновића и Добропољске. У непосредној близини је железничка станица, насеље Бенска Бара, центар града и две школе: Виша школа за образовање васпитача и Школа примењених уметности.

Целокупан школски простор састоји се од школске зграде која заузима површину од 5728 м2, спортских терена, површине око 1200 м2 и дворишта школе површине 9300 м2.

Школска зграда састоји се из старог дела, новог дела и фискултурне сале.

Стари део зграде (који је задужбина лекара Андре Јовановића) има подрумске просторије (архива, котларница, простор за угаљ, радионица, магацини, трпезарија); приземље се састоји из опште амбуланте, библиотеке, кабинета информатике, мултимедијалне учионице и стана домара; на 1. спрату налази се 6 учионица и кабинет за грађанско васпитање (где је и разглас школе), просторија за рад уредништва школског часописа; на 2. спрату налази се 6 учионица, 1 кабинет (за  физиотерапеуте) и канцеларија педагога и психолога; а у поткровљу је магацински простор који се користи за архиву.

Нови део зграде састоји се од приземља, два спрата и поткровља. У приземљу се налазе две лабораторије за зубну протетику, лабораторија за фармацеуте, биохемијска лабораторија, кабинет за естетску негу и ученичка гардероба. На првом спрату налази се кабинет за анатомију, биологију, хемију, наставничка канцеларија, канцеларија директора, помоћника директора, секретара, економа и рачуноводства, као и просторија за пријем родитеља. На другом спрату налазе се 3 учионице, два кабинета здравствене неге  са припремном поросторијом и сала за друштвене активности. У поткровљу налази се кабинет за микробиологију, хематологију, два кабинета здравствене неге, кабинет за прву помоћ и кабинета за гинеколошко-акушерске сестре.

Простор за спортске активности састоји се од фискултурне сале, справарнице, три гардеробе, кацеларије за наставнике, трим кабинета и санитарног чвора са купатилима.

У току 2004. године у дворишту школе постављено је осветљење и тако реализован пројекат Владе Р. Србије у сарадњи са Општином Шабац и Школом.


Опремљеност садашњег простора  задовољава потребе савремене наставе а јавља се потреба за новим кабинетима, те ће се активности усмерити на обезбеђивању средстава да се тавански простор преуреди и на тај начин добију  нови кабинети.

 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2018/2019


Матурска питања за школ. 2018/2019. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ