Навигација

Тим за инклузивно образовање

Тима за подршку ученицима и инклузивно образовање

 

Тим за инклузивно образовање је током првог полугодишта реализовао активности предвиђене Годишњим планом рада. Kоординатор Тима је школски психолог Јелена Милошевић. Почетком првог полугодишта координатор Тима је заједно са школским психологом – педагогом Б. Ерцеговчевић, израдила упитник за одељењске старешине свих разреда у школи, како би идентификовале ученике којима је потребна додатна подршка у учењу. Према подацима које су чланови Тима добили од одељењских старешина, од 867 ученика, колико их је ове школске 2014 / 2015 године у Школи, 37 ученика или 4,2% спада у неку од категорија осетљивих група. Од овог броја, највећи број ученика је у категорији хроничних болести (15 ученика). Сви ови ученици су обухваћени одређеним видом подршке ( психосоцијалне, подршке у учењу...) од стране стручне службе, чланова Тима за пружање додатне подршке ученицима и инклзивно образовање, као и од стране осталих професора у школи.
 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Медицинке прваци Србије у атлетици

Медицинке прваци Србије у атлетици.


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2015/2016


Матурска питања за школ. 2015/2016. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ