Навигација

Тим медијатора

Медијаторски тим постоји у школи од 2007. године, када је прва група ученика прошла обуку за медијацију. Овај пројекат у школу је увела Биљана Ерцеговчевић, школски психолог-педагог, сертификовани тренер за ову област. Потом су сваке године обучаване нове групе ученика, али је и скоро цео колектив прошао семинаре који су се бавили неансилном комуникацијом и медијацијом.

Ове, 2017/18. школске године, Медијаторски тим чине:

 • Биљана Ерцеговчевић, психолог-педагог, координатор
 • Јелена Маринковић, наставник здравствене неге
 • Слађана Бкић, наставник здравствене неге
 • Татјана Матић, професор српског језика,
 • Јелена Малешевић, наставник здравствене неге, записничар
 • Љубица Јанковић, наставник здравствене неге.
 • Јасмина Милић Будаковић, наставник здравствене неге
 • Маријана Гачевић, наставник здравствене неге,
 • Мирјана Сремчевић, наставник историје
 • Јелена Матић, професор српског језика
 • Живота Топузовић, наставник математике .

 

У првом полугодишту Медијаторски тим je одржао два састанка на којима се бавио акционим планом за ову школску годину и превазилажењем проблема који су настали у његовој реализацији због опсежних грађевинских радова на школи. Договорено је да због тога и семинар за ученике, Промоција медијације (вршњачка едукација), као и информисање одељења првог разреда о дигиталном насиљу буде реализовано у пролеће, по завршетку радова у школи.

Млади и неискусни чланови тима су сарађивали са координатором и осталим искусним члановима на учењу ове вештине. Помоћ у томе им је била пружена и кроз свеобухватни Приручник о медијацији.

 

Биљана Ерцеговчевић,

психолог-педагог

Координатор Медијаторског тима                        


 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2018/2019


Матурска питања за школ. 2018/2019. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ