Навигација

Педагошки колегијум

           Педагошки колегијум чини руководство школе (Биљана Ђукнић, директор и Татјана Милошевић, помоћник директора) и председници стручних већа (мр Татјана Јовановић, председник Стручног већа српског језика и књижевности и страних језика, Ана Ковачевић, председник Стручног већа математике, рачунарства и информатике и природних наука, др Верица Мтовић, председник Стручног већа лекара, Татјана Милошевић, председник Стручног већа наставника стручних предмета за фармацеутске техничаре, лабораторијске техничаре, санитарно-еколошке техничаре и зубне техничаре, Марија Алексић, председник Стручног већа наставника здравствене неге и наставника стручних предмета за физиотерапеутске техничаре и козметичке техничаре и Весна Танасић, председник Стручног већа друштвених наука и физичког васпитања). По Плану и програму Педагошким колегијумом председава директор школе, а у његовом одсуству, што се није догодило у школској 2017/2018. години, помоћник директора.

Задаци Педагошког колегијума су да остварује што ефикаснију комуникацију на релацији руководство школе – запослени, затим да учествује у подели часова ( теорије и вежби ) по предметима и наставницима, учествује у избору уџбеника и стручних часописа, у опремању кабинета, набавци наставних средстава и потрошног материјала. Педагошки колегијум учествује и у предлагању мера за осавремењавање наставе и отклањање евентуалних пропуста у реализацији часова, затим у уједначавању критеријума оцењивања. Овај стручни орган се бави и сагледавањем успеха који су ученици постигли и предлагањем мера за побољшање истог. Неке од активности су и организација додатне и допунске наставе, затим израда и проучавање различитих правилника о раду у школи као и предлагање мера за побољшање квалитета рада и организације у школи.

Реализацију предвиђених задатака сви чланови Педагошког колегијума остварују на основу Плана и програма педагошког колегијума за школску годину.
 

 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2018/2019


Матурска питања за школ. 2018/2019. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ