Навигација

Физиотерапеутски техничар
Школа - Образовни профили

fitiot-t-smerОбразовни профил физиотерапеутски техничар постоји у нашој школи од 1984. год. Све већа заинтересованост, учинила је да школа сваке друге године, отвори врата за упис нове генерације ученика, уместо сваке четврте, како је то било на почетку. У овом, четворогодишњем образовном профилу, стручну наставу изводи едукован кадар, специјалисти физикалне медицине и виши физиотерапеути.

Програм вежби, следи теоријску наставу чиме се обезбеђује континуитет и целовитост наставе, јединство теоретских знања и њихове практичне примене, што доприноси рационализацији стицања вештина и радних навика, неопходних за струку. Наши ученици се школују за обављње различитих поступака у оквиру здравствене неге, масаже, кинезиологије, кинезитерапије, физикалне терапије, као и специјалне регабилитације.

Настава се изводи у савремено опремљеном кабинету школе, који располаже скоро свим неопходним наставним средствима за увежбавање рехабилитационих поступака код повређених, оболелих, али и рекреативаца, спортиста и људи који воде рачуна о свом здрављу и изгледу и тиме превенирају болест и брзо старење, тела и духа. Део практичне наставе се обавља на одељењу физикалне медицине и рехабилитације здравственог центра, а по потреби и у другим одељењима. Због сложености и разносврсности посла наши ученици, у оквиру блок наставе одлазе у посету рехабилитационим центрима у Врдинку, Бањи Ковиљачи и Врњачкој Бањи.

Иако је пролазност на више и високе школе са нашег смера велика, број наших стручно обучених ученика, опредељује се за наставак рада у болницама, центрима за рехабилитацију, феетнес, њеелнес и СПА центре као салонима за естетску негу.

 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2018/2019


Матурска питања за школ. 2018/2019. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ