Навигација

Стручни актив за развојно планирање

Стручни актив за развојно планирање

 

Постојећи Развојни план школе урађен је за период сптембар 2016/ сптембар 2019. Школски одбор је поново именовао већ постојећи Актив за РПШ и њега представљају:

  1. Биљана Ерцеговчевић, психолог-педагог, координатор
  2. Татјана Милошевић,професор
  3. Мирјана Сремчевић, професор
  4. Наташа Јовановић, професор
  5. Јелена Маринковић, наставник, записничар
  6. представник Ученичког парламента
  7. представник Савета родитеља
  8. представник локалне самоуправе

 


 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2018/2019


Матурска питања за школ. 2018/2019. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ