Навигација

Стручни актив за развојно планирање

Стручни актив за развојно планирање

 

Постојећи Развојни план школе урађен је за период сптембар 2016/ сптембар 2019. Школски одбор је поново именовао већ постојећи Актив за РПШ и њега представљају:

  1. Биљана Ерцеговчевић, психолог-педагог, поново председник
  2. Татјана Милошевић, помоћник директора, наставник
  3. Мирјана Сремчевић, професор
  4. Наташа Јовановић, професор
  5. Јелена Маринковић, наставник, записничар
  6. представник Ученичког парламента
  7. Марица Милинковић, представник Савета родитеља
  8. Ана Маринковић, представник локалне самоуправе

 

Актив за развојно планирање је урадио акциони план за период 2017/2018. РПШ је   усклађен са Годишњим планом рада Школе.

У току првог полугодишта 2017/18. године Актив је одржао два састанка, на којима су договорене , а потом и разматране нове активности у оквиру РПШ-а за текућу школску годину, као и задужења око праћења реализације планираних активности. Чланови Актива су одржали и неколико појединачних сусрета са председником и руководством око реализације појединачних активности. У оквиру школе била је интензивна сарадња са Тимом за самовредновање, Тимом за ИО, Тимом за здравствено васпитање, Медијаторским тимом, Тимом за заштиту ученика и дугим тимовима и комисијама.

 

Биљана Ерцеговчевић

психолог-педагог


 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2017/2018


Матурска питања за школ. 2017/2018. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ