Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

На седници Наставничког већа, одржаној у понедељак 4. децембра 2023. године, чланови Наставничког већа за мото школе изгласали су следећи слоган: Хуманост је наш избор, а знање је наша снага!

У складу са Смерницама за организацију и реализацију образовно–васпитног рада у школској 2023/2024. години Министарства просвете, према којима  свака школа до краја првог полугодишта треба да дефинише свој јединствени идентитет (мото) у односу на препознатљиве вредности које промовише и позитиван утицај на ученике, Медицинска школа „Др Андра Јовановић“ је у претходном периоду приступила овом задатку. У сарадњи са ученицима и родитељима, свих 28 одељењских заједница доставило је своје предлоге,  као и Ученички парламент и Актив за развојно планирање школе.

Од укупно 57 предлога, колико је пристигло на адресу психолошко-педагошке службе,  председници стручних већа одлучили су се за три која најизразитије репрезентују слику школе и постигнућа њених ученика, од којих је, већином гласова, Наставничко веће изабрало наведени мото.