Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило је 25.8.2021. године основним и средњим школама стручна упутства за организацију образовно-васпитног рада у школској 2021/2022. години, као основ за организовање, планирање и програмирање укупног образовно-васпитног рада у школама у отежаним условима, почевши од 1. септембра 2021. године.

Поред детаљних стручних упутстава Министарство је послало и прилоге у вези са применом епидемиолошких мера у школама којима се ближе уређују питања организације и спровођења образовно-васпитног рада у условима који захтевају примену низа превентивних и заштитних мера у борби против вируса Ковид-19.

Преузмите:

Strucno_uputstvo_za_organizaciju_rada_srednjih_skola_2021_2022

Допис_за_ОШ_и_СШ_организација_рада_школа_у_2021-2022

Прилог_1._Индикатори_и_граничне_вредности

Прилог_2._Препоруке_за_почетак_образовно-васпитног_рада