Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Подршка ученицима

ПОСЕБНИ ВИДОВИ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА ИЗ УГЛА ПП СЛУЖБЕ

 Вршњачка медијација

Све је почело октобра 2006. семинаром за едукацију наставника у области медијације.Пројекат „Транформација конфликта – Оснаживање младих кроз вршњачку медијацију“ у Србију је донела ГТЗ, немачка владина организација за техничку сарадњу, у сарадњи са Педагошким друштвом Србије.  Обуку смо (успешно) прошле ја,  Биљана Ерцеговчевић, психолог-педагог и Мирјана Сремчевић, професор историје и грађанског васпитања. Задовољне стеченим знањем, решиле смо да га понудимо и ученицима своје школе.

Већ у новембру 2006. је урађен акциони план, који је одмах потом, усвојен на Наставничком већу, Школском одбору, Савету родитеља и Ученичком парламенту. У јануару 2007. је спроведена анкета о процени степена изражености конфликтних ситуација у школи и начинима превазилажења, као и потреби увођења медијације. Резултати су указали да конфликти у нашој школи постоје,  најчешће на релацији ученик-ученик и завршавају се на насилној комуникацији, без физичке агресије. Сви ученици и већина професора су пожелели увођење и примену медијације.

Зашто медијација?

Школа би требало да буде пријатно место где се учи и где се развијају потенцијали. Свака млада особа има право да учи и борави у сигурном окружењу без страха од непријатности било које врсте. И ученици и наставници имају подједнако значајне улоге у креирању пријатне и пријатељске радне атмосфере.

У мају 2007. је одржан први, дводневни семинар за ученике-медијаторе. Ученици-учеснци су бирани према унапред одређеним критеријумима: да имају стрпљења да саслушају туђи проблем, да су правдољубиви, да су неконфликтни, да умеју да комуницирају ненасилно, да имају разумевања за друге, чак и када се са њима не друже, да су елоквентни, да имају позитиван статус у одељењу, да се њихово мишљење уважава, да су изабрани и од одељења и од одељењског старешине. Бирани су ученици из сваког одељења првог, другог и трећег разреда, њих 29 укупно.

Фебруара 2008. одржан је још један дан семинара, који је искључиво био посвећен увежбавању медијације на конкретним примерима, које су осмислили сами ученици, али и дискусији око искустава у практичној примени медијације у претходном периоду.

У истом периоду 2008. немачка владина организација, ГТЗ (данашњи ГИЗ), је покренула Пројекат „Добро дошли у Немачку“ и десет ученика –медијатора је изразило интересовање за учешће у том пројекту, који је предвиђао шестодневни боравак у овој европској држави, у циљу међународне размене искустава између ученика – медијатора и парламентараца. 4.4.2008. десет заинтересованих ученика је писало есеј на тему медијације, уз присуство представника Педагошког друштва Србије и представника Европског покрета. Седам ученика је прошло селекцију и 10.4.2008. са њима је у Београду обављен интервју на енглеском језику. Три ученице наше Школе су се пласирале за пут у Немачку, у Офенбах, од 4.5.-10.5.2008. То су биле: Ранковић Сања, 3/2, Ђурић Вера 2/6 и Кулезић Катарина 2/1.

B1

Јуна 2008. едукована је и прва група од 18 наставника наше, Медицинске школе, што је био један од услова да ја, Биљана Ерцеговчевић, добијем сертификат за бављењем овом облашћу. Неки од тих наставника су се укључили у рад и основали смо Медијаторски тим наставника и ученика.

B2

Све ово је добило своје место и у Развојном плану школе, те је јуна 2010. године обучена нова група од 7 наставника, у време када је овај семинар постао већ препоручен од стране МПРС и акредитован за просветне раднике.  Од самог почетка свесрдну помоћ Школи око овог пројекта је пружао и мр педагогије, Божидар Топаловић, такође сертификовани тренер за ову област.

B3

Сваке следеће  године, најчешће у октобру, у оквиру Дечије недеље, или у новембру, у сусрет Дану школе, (укључујући и новембар 2019.), редовно је одржаван семинар за ученике првог, другог и трећег разреда, (групе од 30-40 учесника). Обучени ученици  су имали задатак да пренесу идеје медијације у своја одељења. Одељењске старешине су  имале задатак да у својим одељењима реализују радионице кроз „Упутство одељењским сатрешинама за рад на посредовању у конфликтима ученика“, у чему су им помагали едуковани ученици (2012/13.)

 Идеје ненасилне комуникације и конструктивног решавања конфликата  се промовишу сваке године и на нивоу целе Школе, некада и као представа за ученике, са симулацијом медијације на сцени. Са својим приказом медијације, 2016. смо гостовали у Уметничкој и Техничкој школи и помогли им да и они започну едукацију ученика.

B4

Сваке године ученици –медијатори су у својим одељењима ширили идеје медијације посредујући у реалним конфликтима својих вршњака. Када то није успевало, обраћали су се некоме од наставника – чланова Медијаторског тима Школе. Медијација је помагала и у конфликтима на релацији наставник – ученик, наставник – наставник, родитељ – родитељ. У међувремену, постала је део редовне процедуре пре покретања дисциплинског поступка изазваног конфликтом. 

Промоција медијације је била и кроз текстове у школском часопису „Медикус“, али и кроз текстове у часопису „Мрежа“- ЦСР Шабац.

Медијаторски тим наставника се од 2015/16. активно бави и едукацијом  ученика првог разреда у борби против дигиталног насиља, јер је овај вид насиља најприсутнији, а најмање препознатљив међу младима. Сваке школске године, на првом родитељском састанку,  информишу се и сви родитељи о томе како да препознају изложеност деце дигиталном насиљу и коме да се обрате.

Сваке године се обезбеђује увођење нових заинтересованих наставника у Медијаторски тим. За њих се организује предавање „Подсећање на медијацију“, обезбеђује се присуство и асистенција на семинарима за ученике и приликом промоције медијације, обезбеђена је литература  на ову тему, учествују  у активностима које реализују већ искусни чланови тима.

B5

Који су продукти нашег вишегодишњег рада на овом пројекту?

 • Преко 400 едукованих ученика за примену техника ненасилне комуникације и медијације у различитим конфликтима,
 • Велики број едукованих наставника у нашем колективу,
 • Формирање Медијаторског тима школе, који су у почетку, 2007/08. чинили само ученици и координатори, а од 2010/11. и 5 – 15 обучених наставника,
 • Упознавање са ученицима-медијаторима других школа у граду, у сарадњи са Педагошким друштвом Србије и ГТЗ-ом (на почетку пројекта),
 • Медијација као пројекат је  део ШРП-а, тј.РПШ-а,
 • Три ученика – медијатора су учествовала у Пројекту „ Добро дошли у Немачку“,
 • Ширење идеја ненасилне комуникације и конструктивног решавања конфликата у Школи, на свим нивоима,
 • Учешће ученика – медијатора у Тиму за заштиту ученика од насиља,
 • Медијација као део редовне процедуре пре покретања дисциплинског поступка,
 • Промоција самог пројекта медијације, али и његовог постојања у Медицинској школи, је на почетку извршена у целом Мачванском и делу Колубарског округа, а последњих година и шире, у Србији, кроз семинаре за просветне раднике Удружења за подршку васпитању и образовању „ОДСТАР“  

Од 2008.  до данас ја, Биљана Ерцеговчевић,  реализујем акредитоване семинаре за просветне раднике, у оквиру Удружења за подршку васпитању и образовању „ОДСТАР“ из Шапца (www.odstar.rs). Теме, чији сам аутор и коаутор,  су различите, а свака се односи на подршку ученицима кроз рад са запосленима у образовању.

B6

Учешће у Пројекту „Модерним каналима до безбеднијег окружења за младе“

Пројекат „Модерним каналима до безбеднијег окружења за младе“ спроводи Центар за омладину – ТВОЈА СРБИЈА у сарадњи са Интернационалном асоцијацијом (ИПА), а финансирало га је Министарство омладине и спорта Републике Србије.

Сврха овог пројекта је оснаживање младих узраста 15-19 година о различитим видовима вршњачког насиља, пре свега насиља на интернету. Спречавање и сузбијање насиља према младима, као и заштита младих који су под ризиком од насиља или су изложени насиљу, препознато је као приоритет у националним политикама и предмет је значајних напора које улажу Влада, Министарство омладине и спорта и остале државне институције. Наша, Медицинска школа, је изабрана да буде једна од три средње школе на територији Србије (уз Панчево и Сремске Карловце), у којима ће се реализовати трибина/радионица о превенцији, облицима и сузбијању вршњачког, пре свега дигиталног насиља. Радионица је реализована 18.12.2018. у времену од 9:45 до 11:45, у свечаној сали Школе. Предавачи су били проф. Др Небојша Пантелић, председник Интернационалне полицијске асоцијације (ИПА) и млади Youtube инфлуенсер Милош Бајић, „Милош ХД“. Предавању је присусвовало око 50 ученика. Организацију и реализацију су обезбедили директор школе и Медијаторски тим Школе.

Излагање предавача је било веома занимљиво, актуелно и прилагођено узрасту. Ученици су активно учествовали у изношењу сопсвених искустава, одговарању на питања и сл. Пет ученика је дало видео изјаву,  изнесећи своје мишљење о овој проблематици, али и како је све то обухваћено радом  Медијатрорског тима у нашој школи. Координатор тима, Биљана Ерецговчевић, је такође изнела досадашње начине бављења дигиталним насиљем међу ученицима наше школе.

Учешће у Пројекту „Како до толеранције“

„Како до толеранције“ је пројекат којим су млади волонтери Црвеног Крста  Шабац конкурисали код Министарства омладине и спорта на конкурсу „Млади су закон“. Циљ је био смањење насиља над младима. Пројекат је промовисао хумане вредности, подстицао ненасилно решавање конфликтних ситуација и разумевање личног и културног идентитета, подстицао борбу против дискриминације и стигматизације, опрезност при коришћењу савремених технологија како би био спречен сајбер-булинг.

У овом дводневном семинару, одржаном у октобру 2015.,  учествовало је четворо ученика наше школе, активних чланова Медијаторског тима.

Ово је била само једна од континуираних, вишегодишњих квалтетних активности које се спроводе у сарадњи Црвеног Крста Шабац и Медицинске школе „Др Андра Јовановић“. 

Биљана Ерцеговчевић, психолог-педагог

координатор Медијаторског тима

Вршњачки едукатори

Наша школа је као посебну снагу имала одређен број ученика који су прошли тренинге за различите вршњачке едукације, као што су: „Jачање капацитета ученичких парламената“, „Борба против стигме и дискриминације оболелих од АИДС-а“, „Репродуктивно здравље и сексуално васпитање“, „Болести зависности“, „Трговина људима“, „Превенција насиља у адолесцентским везама“, „Обука ученика основних школа за пружање прве помоћи“, „Приказ Протокола о заштити ученика од насиља“.

Са ученицима-вршњачким едукаторима тренутно ради ПП служба (Биљана Ерцеговчевић психолог-педагог и Невена Станковић, психолог) као координатори.

Сваке школске године, у току првог полугодишта, Б. Ерцеговчевић уради едукацију  заинтересеованих вршњачких едукатора и припрему вршњачке едукације за све ученике првог разреда, на тему „Дискриминација оболелих од АИДС-а“, која се реализује у оквиру 1.12., Светског дана борбе против АИДС-а. Некада је ову активност ученика пропратила и локална ТВ Шабац. Ученици првог разреда кажу: „…увек се боље прихвати оно што стиже од вршњака, него од одраслих! Као да им више верујемо.“ Па наравно, то је једна од карактеристика адолесценције као развојне фазе! И управо на то рачунамо када их учимо животу…

У другом полугодишту уобичајено се одржава  вршњачка едукација на тему „Твоје НЕ- мења све“,о превенцији наркоманије“ (Невена Станковић, психолог).

У априлу сваке године одржава се и једнодневни семинар за ученике, „Насиље у адолесцентским везама“ (Биљана Ерцеговчевић, психолог-педагог).

Године 2013/14. на семинару „Насиље у адолесцентским везама“, осим  ученика, посебан квалитет је било присуство колегинице-педагога Шабачке гимназије, Биљане Дробњак и четири студенткиње завршне године педагогије, које су биле на хоспитовању.

2017/18. на истом семинару је учествовало и  13  ученика из других средњих школа из Шапца и Владимираца.

2020/21. школске године услед пандемије је било онемогућено одржавање вршњачких едукација, али рад са новом, заинтересованом екипом ученика није изостао. Бавили смо се планирањем будућих активности, едукацијом самих будућих едукатора, а планиране теме су пласиране преко гугл учионице свим ученицима школе, али и родитељима.

Учешће у Пројекту „Млади против насиља над женама“

Овај Пројекат је спровела Агенција УН за родну равноправност UN Women и Центар модерних вештина. Шабац је био један од четири града (уз Параћин, Кикинду и Стари Град – Београд) у којима су дечаци средњошколског узраста, другог и трећег разреда,  мотивисани, едуковани и ангажовани у борби против насиља над женама.

Из наше школе учествовало је пет младића другог разреда, а ментор је била Биљана Ерцеговчевић, школски психолог-педагог.Учесници Пројекта су учествовали у едукацији, те у истраживању које се тиче ставова својих вршњака  о насиљу над женама, вршњачком насиљу и другим темама мушко-женских односа у адолесцентском добу. Сами су креирали и своју локалну кампању против насиља над женама у Шапцу.

Програм је трајао од октобра до половине децембра 2019. године, а завршница је била у Београду, на конференцији на којој су учествовали младићи из све четири локалне заједнице.

Овај пројекат је подржала Европска унија, СеЦонс група за развојну иницијативу, а у њега је укључено и Координационо тело за родну равноправност Владе Републике Србије.

Учешће у Пројекту „Популарна демократија“

16.12.2019. у свечаној сали Школе одржана је двочасовна радионица на тему „Популарна демократија“, за ученике четвртог разреда.

 Водитељ је био Чедомир Божић, бивши вршњачки едукатор и ђак ове школе, сада студент четврте године ФПН-а.

Радионици је присуствовало 28 ученика свих одељења  четвртог разреда и Биљана Ерцеговчевић, психолог-педагог.

Остале вршњачке едукације које спроводи ПП служба

 • „Методе и технике успешног учења“ – за ученике првог разреда (Невена Станковић, психолог)

 • „Протокол о заштити ученика од насиља“ – за ученике првог и другог разреда (Мирјана Сремчевић, професор историје, у сарадњи са ПП службом)

***Доказни материјал о наведеним активностима се налази у Годишњем извештају о раду Школе (за сваку школску годину), у документацији о раду Медијаторског тима и вршњачких едукатора и у документацији ПП службе.

Извештај урадиле:

Биљана Ерцеговчевић, психолог-педагог

Невена Станковић, психолог