Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Шифре за приступ интернету

У учионицама број 5, 7, 9, 10, библиотеци и читаоници монтирани су додатни рутери ради побољшања сигнала.

Шифре за приступ интернету су:

  • Учионица 5 – 32590821
  • Учионица 7 – 78038929
  • Учионица 9 –  21925740
  • Учионица 10 – 04896999
  • Библиотека –   60022127
  • Читаоница –  18492958

                                                                                                               Директор школе                                                                                                      

                                                                                                               Биљана  Ђукнић