Medicinska škola

„Dr Andra Jovanović”

Šabac

Ginekološko-akušerska sestra

Babička profesija na našim prostorima postoji više od sto godina. Najčešće je obavljaju osobe ženskog pola koje svojim znanjem i veštinama pomažu budućim majkama da na svet donesu zdravo potomstvo. To je profesija intime, utemeljena na solidarnoj pomoći među ženama.

U našoj školi ginekološko-akušerske sestre se obrazuju duži niz godina.

Obavezni stručni predmeti su: anatomija i fiziologija, latinski jezik, higijena sa zdravstvenim vaspitanjem, mikrobiologija sa epidemologijom, patologija, farmakologija, psihologija, medicinska biohemija, zdravstvena nega, infektologija sa negom, pedijatrija sa negom, interna medicina, akušerstvo sa negom, ginekologija sa negom, hirurgija sa negom i prva pomoć.

Centralni značaj u izučavanju ove profesije pripada predmetima akušerstvo sa negom i ginekologija sa negom. Ovi predmeti se pohađaju u trećem i četvrtom razredu.

Akušerstvo je medicinska disciplina koja se, pre svega  bavi prirodnim procesima koji u organizmu žene stvaraju uslove za oplođenje i razvoj ploda. Bavi se i praćenjem intrauterinog razvoja ploda za vreme normalne i patološke trudnoće, kao i manjim i većim akušerskim intervencijama.

Ginekologija sa negom se bavi proučavanjem organizma žene, anatomijom i razvojem njenih polnih organa, nepravilnostima u razvoju kao i posledicama i patološkim stanjima, hormonskim funkcijama, humanom reprodukcijom i mogućim bolestima ženskih polnih organa.

Učenici u toku školovanja stiču znanja i veštine u sprovođenju sestrinskih intervencija iz oblasti fiziologije trudnoće i porođaja, prve nege novorođenčeta i nege babinjara (evidentiranje vitalnih funkcija i drugih pokazatelja zdravlja, davanje propisane terapije, vršenje nadzora i zbrinjavanje pacijenta, opšte mere u suzbijanju intrahospitalnih infekcija, priprema pacijentkinje za medicinski tretman, vođenje propisane medicinske dokumentacije);  organizaciji rada  akušerskog odeljenja, razvijaju se veštine komunikacije sa pacijentkinjom, porodicom i članovima tima. Osposobljavaju se  za primenu profesionalnog kodeksa u radu, razvijaju se  pozitivne  osobine  ličnosti i motivišu za permanentno usavršavanje.

Profesionalne veštine učenici stiču u moderno opremljenim kabinetima za opštu i specijalnu zdravstvenu negu u okviru škole, kao i na nastavnim bazama u okviru Doma zdravlja “Dr Draga Ljočić ” i Opštoj  bolnici „Dr Laza K. Lazarević”.

Po završetku školovanja i sticanja diplome ginekološko-akušerska sestra omogućen je nastavak školovanja na visokim školama  i akademskim studijama zdravstvene nege, Medicinskog, Stomatološkog, Farmaceutskog fakulteta, ali i na gotovo svim fakultetima prirodnog i društvenog usmerenja.

Ako se učenici opredele za zapošljavanje odmah po sticanju diplome sa svojim stručnim kompetencijama i profesionalnim veštinama se zapošljavaju u bolnicama, klinikama, domovima zdravlja u privatnim i državnim ustanovama.