Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Гинеколошко-акушерска сестра

Бабичка професија на нашим просторима постоји више од сто година. Најчешће је обављају особе женског пола које својим знањем и вештинама помажу будућим мајкама да на свет донесу здраво потомство. То је професија интиме, утемељена на солидарној помоћи међу женама.

У нашој школи гинеколошко-акушерске сестре се образују дужи низ година.

Обавезни стручни предмети су: анатомија и физиологија, латински језик, хигијена са здравственим васпитањем, микробиологија са епидемологијом, патологија, фармакологија, психологија, медицинска биохемија, здравствена нега, инфектологија са негом, педијатрија са негом, интерна медицина, акушерство са негом, гинекологија са негом, хирургија са негом и прва помоћ.

Централни значај у изучавању ове професије припада предметима акушерство са негом и гинекологија са негом. Ови предмети се похађају у трећем и четвртом разреду.

Акушерство је медицинска дисциплина која се, пре свега  бави природним процесима који у организму жене стварају услове за оплођење и развој плода. Бави се и праћењем интраутериног развоја плода за време нормалне и патолошке трудноће, као и мањим и већим акушерским интервенцијама.

Гинекологија са негом се бави проучавањем организма жене, анатомијом и развојем њених полних органа, неправилностима у развоју као и последицама и патолошким стањима, хормонским функцијама, хуманом репродукцијом и могућим болестима женских полних органа.

Ученици у току школовања стичу знања и вештине у спровођењу сестринских интервенција из области физиологије трудноће и порођаја, прве неге новорођенчета и неге бабињара (евидентирање виталних функција и других показатеља здравља, давање прописане терапије, вршење надзора и збрињавање пацијента, опште мере у сузбијању интрахоспиталних инфекција, припрема пацијенткиње за медицински третман, вођење прописане медицинске документације);  организацији рада  акушерског одељења, развијају се вештине комуникације са пацијенткињом, породицом и члановима тима. Оспособљавају се  за примену професионалног кодекса у раду, развијају се  позитивне  особине  личности и мотивишу за перманентно усавршавање.

Професионалне вештине ученици стичу у модерно опремљеним кабинетима за општу и специјалну здравствену негу у оквиру школе, као и на наставним базама у оквиру Дома здравља “Др Драга Љочић ” и Општој  болници „Др Лаза К. Лазаревић“.

По завршетку школовања и стицања дипломе гинеколошко-акушерска сестра омогућен је наставак школовања на високим школама  и академским студијама здравствене неге, Медицинског, Стоматолошког, Фармацеутског факултета, али и на готово свим факултетима природног и друштвеног усмерења.

Ако се ученици определе за запошљавање одмах по стицању дипломе са својим стручним компетенцијама и професионалним вештинама се запошљавају у болницама, клиникама, домовима здравља у приватним и државним установама.