Medicinska škola

„Dr Andra Jovanović”

Šabac

Farmaceutski tehničar

Obrazovni profil farmaceutski tehničar je veoma popularan u našoj školi i svake školske godine se upisuje 30 učenika sa veoma visokim brojem bodova. Ovaj obrazovni profil je prošao kroz program reforme srednjeg stručnog obrazovanja, što znači da su planovi i programi usklađeni sa savremenim naučnim dostignućima i realnim potrebama tržišta rada u ovoj oblasti.

Farmaceutski tehničar u toku četvorogodišnjeg školovanja prolazi kroz konceptualno veoma organizovan i sistematičan proces sticanja znanja i veština, počev od teorijskog znanja opšteobrazovnih i stručnih predmeta, preko velikog broja časova vežbi u izuzetno dobro opremljenim kabinetima, do praktične nastave u bloku u nastavnim bazama koje čine veliki broj apoteka našeg grada i farmaceutska industrija. Na ovaj način je obezbeđeno sticanje svih potrebnih kompetencija koje je propisala Unija poslodavaca: izvođenje i nadzor tehnoloških faza u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji; obavljanje kontrole proizvodnog procesa i vođenje proizvodno-kontrolne administracije; poštovanje i obezbeđivanje propisanih higijenskih normi i zaštite na radu; vođenje evidencije o prometu lekova i drugih sredstava u veletrgovinama; primena važećih zakonskih propisa u oblasti čuvanja i prometa lekova, medicinskih i kozmetičkih proizvoda; izrada farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda uz nadzor farmaceuta; sastavljanje listi trebovanja za veletrgovine ili apoteke; izvođenje kvalitativnih i kvantitativnih postupaka analize sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda; aktivno učešće u analizi podataka o lekovima i sredstvima; pružanje informacija korisnicima usluga o lekovima na tržištu; izdavanje lekova i proizvoda koji ne zahtevaju lekarski recept i davanje uputstva za njihovu upotrebu; odgovorno i humano ophođenje prema korisnicima usluga.

Nakon sticanja diplome, farmaceutski tehničar ima široke mogućnosti zaposlenja u apotekama građanskog i bolničkog tipa, veletrgovinama lekova, pogonima industrijske farmacije, kozmetičke industrije, skladištima lekova kao i specijalizovanim farmako-informatičkim centrima.

 Po završetku srednje škole farmaceutski tehničar može nastaviti školovanje na svim srodnim višim i visokoškolskim ustanovama zdravstvene i prirodne struke: Farmaceutski fakultet, Medicinski, Stomatološki, Prirodno-matematički, Tehnološki, Hemijski, Veterinarski, Vojno-medicinska akademija, Visoka medicinska škola strukovnih studija i drugi.