Skip to content

Medicinska škola

„Dr Andra Jovanović”

Šabac

Uprava

Direktor škole: Biljana Đuknić

Sekretar škole: Svetlana Jovanović

Šef računovodstva: Branka Antić

Administracija: Biljana Arsovska