Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Сви ученици свих IV разреда свих школа полажу теоријске тестове, који укључују српски (матерњи) језик и књижевност, математику или један од општеобразовних предмета, и теоријски део стручног испита, а само узорак ученика из стручних школа радиће матурски практичан рад.

 Испити ће бити одржавани од 12 до 15 часова према следећем распореду:

  • Матерњи језик и књижевност – уторак, 5. 4. 2022.
  • Математика – среда, 6. 4. 2022.
  • Остали општеобразовни предмети – четвртак, 7. 4. 2022.
  • Теоријски делови стручних испита – петак, 8. 4. 2022.
  • Практични делови стручних испита – понедељак-петак, 11-15. 4. 2022.

ДОЗВОЉЕНИ ПРИБОР ЗА УЧЕНИКЕ НА ИСПИТИМА:

Српски језик и књижевност: хемијска оловка

Математика: хемијска, графитна оловка, гумица и резач, калкулатор са основним рачунским операцијама, који није програмабилан, шестар и два троугла.

Општеобразовни предмети:

  • Биологија: хемијска, графитна оловка, гумица, резач, калкулатор;
  • Хемија: хемијска, графитна оловка, гумица, резач, калкулатор;
  • Географија: хемијска, графитна оловка, гумица, резач, калкулатор;
  • Историја: хемијска оловка;
  • Енглески језик: хемијска оловка;

Стручни испит: хемијска оловка