Навигација

Радници школе од 1948

Бр.

Презиме и име

Посао који обавља

1.

Радојевић   Ивка

Канцеларијски радник

2.

Јевтић     Милева

Директор

3.

Цветковић   Катарина

Помоћни службеник

4.

Јосиповић   Десанка

Чистачица

5.

Илић     Јованка

ВК радница

6.

Јовичић     Гордана

Професор-педагог

7.

Матић     Ленка

Рачуновођа

8.

Грбић     Богољуб

Браварски радник

9.

Савић     Оливера

Наставник

10.

Укропина Надежда

Наставник-економ школе

11.

Савић     Вера

Чистачица

12.

Галовић Вера

Професор

13.

Маринковић Славка

Професор

14.

Илић Ружа

Чистачица

15.

Милојевић Душанка

Наставник

16.

Марељ     Владимир

Наставник

17.

Петропољац     Смиља

Наставник

18.

Ковачевић   Ангелина

Наставник

19.

Гордић Јелена

Секретар школе

20.

Муратовић Анифа

Чистачица

21.

Алексић     Вукосав

Економ

22.

Берић     Даринка

Кувар

23.

Крстић     Миланка

Чистачица

24.

Исаковић     Александар

Наставник

25.

Којичић Десанка

Наставник

26.

Спасојевић Јелисавета

Наставник

27.

Кузмановић Љиљана

Наставник

28.

Живадиновић   Милица

Професор

29.

Милошевић   Ђорће

Наставник

30.

Лазаревић   Десанка

Наставник

31.

Максимовић   Михаило

Рачуновођа школе

32.

Гвозденовић   Љубица

Наставник

33.

Станковић   Властимир

ВКВ радник

34.

Томић  Милојка

Наставник

35.

Павловић     Милена

Наставник

36.

Ћорилић     Живан

Професор

37.

Јевтић     Зденка

Професор Професор

38.

Дамњановић   Душанка

Наставник

39.

Цветковић   Милица

Наставник

40.

Димитријевић   Милка

Наставник

41.

Марковић     Споменка

Наставник

42.

Ђоковић     Љубица

Професор

43.

Кућански     Бранка

Професор

44.

Петровић     Богдан

Професор

45.

Ђукић     Јосиф

Професор

46.

Матић     Коста

Професор

47.

Павловић     Спасоје

Професор

48.

Драгићевић   Милка

Професор

49.

Исаковић     Радмила

Наставник

50.

Тановић   Милица

Наставник

51.

Дилберовић Живана

Професор

52.

Дакић     Даница

Професор

53.

Петровић     Михаило

Професор

54.

Миловановић   Славко

Професор

55.

Пењин     Зораида

Професор

56.

Мандић Радмила

Професор

57.

Стајић     Славољуб

Професор

58.

Николић     Ружица

Наставник

59.

Топаловић   Анка

Чистачица

60.

Ћирић     Драгослава

Професор

61.

Медић     Драгољуб

Наставник

62.

Медић     Горица

Наставник

63.

Петровић     Милена

Чистачица

64.

Роксандић   Иван

Наставник

65.

Драгутиновић   Аћим

Професор

66.

Јанчикић     Душан

Настаник

67.

Тадић     Јованка

Наставник

68.

Лазић Милена

Наставник

69.

Дивић Маријана

Наставник

70.

Андрић     Слободан

Професор

71.

Савић Драгица

Професор

72.

Матић     Обрад

Професор

73.

Марјановић Драгољуб

Професор

74.

Новаковић Мирјана

Професор

75.

Војиновић Љубица

Наставник

76.

Ћосић     Петар

Професор

77.

Ћосић Гордана

Професор

78.

Алфировић Даринка

Наставник

79.

Зарић     Катарина

Професор

80.

Милошевић Милица

Наставник

81.

Васић Слободанка

Наставник

82.

Тасић Бранка

Чистачица

83.

Јовановић Славка

Чистачица

84.

Драшковић   Никола

Секретар

85.

Стојић Милан

Професор

86.

Гавриловић   Живота

Професор

87.

Илић Чедомир

Столар

88.

Митрић Станислав

Професор

89.

Димић Божидар

Наставник

90.

Миленковић Драган

Стручни сарадник

91.

Атанацковић Радмила

Економ

92.

Лазаревић   Милан

Наставник

93.

Ранисављевић   Заја

Стручни сарадник

94.

Џиновић     Милица

Наставник

95.

Ђокић     Илона

Професор

96.

Матић Слободан

Професор

97.

Драгојевић Витомир

Секретар

98.

Ђурђевић Гроздана

Чистачица

99.

Радовановић   Слободанка

Наставник

100...

Мијатовић Душан

Професор

101..

Мијаиловић Даница

Професор

102.

Кујунџић Живана

Наставник

103.

Марковић Светлана

Наставник

104.

Мијаиловић Илинка

Библиотекар

105..

Сретеновић   Бранисалава

Професор

106.

Јаковљевић   Беба

Професор

107.

Дакић Радивој

Професор

108.

Марковић Ксенија

Наставник

109.

Николић Иванка

Професор

110.

Ђорђевић     Драгомир

Професор

111.

Ђурић Лазар

Професор

112.

Тодоровић Вера

Наставник

113.

Вуковић     Светлана

Чистачица

114.

Обреновић   Драгослава

Радник у кухињи

115.

Митић     Милан

Радник на одржавању

116.

Илић     Живослав

Професор

117.

Павић     Стана

Благајник

118.

Тимотијевић   Славица

Наставник

119.

Вујковић Стојанка

Наставник

120.

Стајић Бранислав

Зубни техничар

121.

Марковић     Јозефина

Професор

123.

Петровић     Душан

Професор

124.

Миладиновић Бранко

Професор

125.

Чича-Бајић Јелена

Профссор

126.

Ћирић     Ангелина

Професор

127.

Исаиловић   Нада

Наставник

128.

Пејовић Радојица

Професор

129.

Шестић Светлана

Благајник

130.

Давидовић   Драгослава

Чистачица

131.

Јовановић Зорица

Професор

132.

Здравковић   Ружица

Чистачица

133.

Петровић     Милица

Професор

134.

Малешевић   Момир

Професор

135.

Трифуновић   Љиљана

Професор

136.

Гоћевац Маријана

Професор

137.

Гуцоњић     Љубинка

Професор

138.

Малешевић   Љиљана

Професор

139.

Исаиловић   Олга

Професор

140.

Матић     Љубинка

Чистачица

141.

Бракочевић . Снежана

Професор

142.

Гладовић     Драгица

Професор

142.

Илић     Јасмина

Наставник

143.

Чумић     Весна

Професор

144.

Недељковић   Данило

Професор

145.

Сладаковић Миланка

Професор

146.

Цветковић М.Костадинка

Професор

147.

Маринковић   Власта

Стоматолог

148.

Бабић     Драгица

Професор

149.

Бабић     Миланка

Наставник

150.

Топузовић   Живота

Професор

151.

Јеремић     Љубица

Професор

152.

Трифуновић Милан

Професор

153.

Лазаревић   Драган

Професор

154.

Пантић     Вера

Наставник

155.

Дрндаревић   Јасмина

Дипл. фармацеут

156.

Вучетић Томислав

Професор

157.

Ракић     Вера

Професор

158.

Старчевић   Живорад

Радник на одржавању

159.

Мрдовић Бранислав

Педагог

160.

Јовичић Сања

Професор

161.

Туфегџић     Мирјана

Професор

162.

Ивановић Мирослава

Професор

163.

Веселић Вера

Професор

164.

Јовановић Душан

Наставник

165.

Пантелић Лепосава

Наставник

166.

Спајић     Споменка

Професор

167.

Петровић Драган

Професор

168.

Сувајџић     Аница

Професор

169.

Бјелотомић   Јелица

Професор

170.

Партлов     Љубица

Наставник

171.

Станковић   Јасмина

Професор

172.

Јокић     Миланка

Рачуновођа

173.

Поповић     Живко

Професор

174.

Грујић Мирјана

Професор

175.

Средић Невенка

Професор

176.

Пекић Јасминка

Професор

177.

Димитријевић   Весна

Професор

178.

Јанчикић Наташа

Наставник

179.

Пољак     Љиљана

Наставник

180.

Новаковић Љиљана

Наставник

181.

Николић     Весна

Наставник

182.

Новаковић Татјана

Професор

183.

Станишић Љубинка

Професор

184.

Лукић Нада

Професор

185.

Миланковић   Мирјана

Професор

186.

Марић Снежана

Професор

187.

Давидовић   Мирослав

Радник на одржавању

188.

Богојевић   Србољуб

Наставник

189.

Марковић     Љубомир

Наставник

190.

Радовановић Загорка

Чистачица

191.

Поповић Зорица

Професор

192.

Ненадовић Марија

Лекар - специјалиста

193.

Исаиловић   Добринка

Наставник

194.

Пантелић     Оливера

Професор

195.

Станимировић   Светлана

Наставник

196.

Антић Милан

Професор

197.

Зечевић Дејан

Професор

198.

Живановић Живка

Професор

199.

Криловић Драгољуб

Професор

200.

Зечевић Драгица

Чистачица

201.

Манић     Душан

Професор

202.

Михаиловић Новка

Чистачица

203.

Петровић Милан

Професор

204.

Вулетић Мирјана

Професор

205.

Ђорђић Момир

Професор

206.

Томић     Љиљана

Професор

207.

Мунчан     Евица

Наставник

208.

Каришик Олга

Наставник

209.

Димитријевић Зоран

Професор

210.

Пајић Александар

Професор

211.

Рељић Биљана

Наставник

212.

Весковић Драган

Професор

213.

Игњатовић   Радојка

Чистачица

214.

Пајтић     Радивоје

Радник на одржавању

215.

Вучић Радмила

Професор

216.

Матић Стојанац Татјана

Професор

217.

Ђурић Бранка

Наставник

218.

Јовановић Татјана

Професор

219.

Павловић Александра

Професор

220.

Поповић Катарина

Професор

221.

Јовић Радмила

Професор

223.

Виолета Петровић

Професор

224.

Зоран Протић

Професор

225.

Ивков Милетић Бранислава

Професор

226.

Јовановић Наташа

Професор

227.

Маринковић Мирјана

Професор

228.

Павловић Александар

Професор

229.

Аксентијевић Маријана

Професор

230.

Сремчевић Мирјана

Професор

231.

Танасић Весна

Професор

232.

Гајић Марија

Професор

233.

Танацковић Весна

Професор

234.

Исаковић Тамара

Професор

235.

Аврамовић Жељко

Вероучитељ

236.

Белоица Миљан

Вероучитељ

237.

Ерцеговчевић Биљана

Стручни сарадник

238.

Јелена Милошевић

Професор

239.

Душанка Огризовић

Професор

240.

Тодоровић Ивановић Василија

Професор

241.

Јанковић Топаловић Катарина

Професор

242.

Николић Кјурина Милица

Професор

243.

Стојићевић Горан

Професор

244.

Милутиновић Дејан

Професор

245.

Крстић Светислав

Професор

246.

Милошевић Ђорђе

Професор

247.

Селаков Бранислав

Професор

248.

Ловчевић Благодар

Професор

249.

Симић Ђорђе

Професор

250.

Марковић Топаловић Татјана

Професор

251.

Тешић Маријана

Професор

253.

Лукић Соња

Професор

254.

Ђерић Марија

Професор

255.

Костић Јелена

Професор

256.

Јовановић Бојана

Професор

257.

Матовић др Верица

Професор

258.

Наговановић др Мирјана

Професор

259.

Матић Глигорић др Мирјана

Професор

260.

Срећковић др Маријана

Професор

261.

Балуцић Зорица

Професор

262.

Грујић Мирјана

Наставник

263.

Павловић Драган

Наставник

264.

Милошевић Татјана

Наставник

265.

Веселиновић Оливера

Наставник

266.

Васић Слободан

Наставник

267.

Прица Зорица

Наставник

268.

Срећковић Ненад

Наставник

269.

Алимпић Горан

Наставник

270.

Павловић Драгана

Наставник

271.

Деспотовић Марија

Наставник

272.

Матић Светлана

Наставник

273.

Милошевић Јована

Наставник

274.

Матић Влада

Наставник

275.

Берић Срећко

Наставник

276

Дамњановић Катарина

Наставник

277.

Топаловић Катарина

Наставник

278.

Јеликић Никола

Наставник

279.

Ђукнић Биљана

Наставник

280.

Дамњановић Славица

Наставник

281.

Алексић Марија

Наставник

282.

Тубица Славица

Наставник

283.

Гачевић Маријана

Наставник

284.

Ђорђић Слађана

Наставник

285.

Гајић Драгица

Наставник

286.

Бкић Слађана

Наставник

287.

Маринковић Јелена

Наставник

288.

Кузмановић Милица

Наставник

289.

Игњатовић Ђорђе

Наставник

290.

Марковић Данијела

Професор

291.

Павловић Драгослав

Професор

292.

Аврамовић Богдан

Вероучитељ

293.

Петровић Маја

Професор

294.

Гвозденовић Јелена

Наставник

295.

Часни Бранко

Лекар

296.

Павловић Биљана

Професор

297.

Чоњагић Јелена

Професор

298.

Јовановић Катарина

Професор

299.

Лончар Биљана

Професор

300.

Антић Бранка

Шеф рачуноводства

301.

Росић Марија

Економ

302.

Јовановић Светлана

Секретар

303.

Николић Душица

Професор

304.

Пајић Јелена

Наставник

305.

Петрович Ана

Професор

306.

Аћимовић Драган

Професор

307.

Јоцић Драгана

Професор

308.

Ћалић Дарија

Професор

309.

Глишић Стојићевић Мирјана

Професор

310.

Берић Дамњановић Данијела

Професор

311.

Гајић Светлана

Наставник

312.

Павловић Бошко

Вероучитељ

313.

Јанковић Катарина

Професор

314.

Башић Сенка

Професор

315.

Милићев Стојанка

Професор

316.

Аврамовић Снежана

Наставник

317.

Илић Милорад

Професор

318.

Ђукановић Вера

Професор

319.

Којић Зорица

Професор

320.

Игњатовић Маја

Професор

321.

Перишић Маја

Професор

322.

Антонић Роланд

Професор

323.

Димитријевић Јелена

Наставник

324.

Јовановић Драгољуб

Домар

325.

Марковић Зоран

Радник на одржавању

326.

Видић Верица

Чистачица

327.

Игњатовић Радојка

Чистачица

328.

Масталовић Радица

Чистачица

329.

Миловановић Милка

Чистачица

330.

Јовановић Зорица

Чистачица

331.

Нинковић Славица

Чистачица

332.

Видаковић Драгана

Секретар

333.

Никачевић Марија

Наставник

334.

Мирковић Обрад

Професор

335.

Ћалић Соња

Професор

336.

Васић Радисав

Професор

337.

Павковић Мирослав

Професор

338.

Мићић Сузана

Професор

339.

Мајсторовић Бранко

Професор

340.

Грујић Мирослава

Наставник

341.

Даничић Сенка

Професор

342.

Јовић Наташа

Професор

343.

Ђурић Ненад

Професор

344.

Врућкић Александра

Професор

345.

Крстић Станислав

Професор

346.

Николић Дивна

Професор

347.

Милићев Стоја

Професор

348.

Берић Сања

Професор

349.

Јовић Наташа

Професор

350.

Корда Весна

Професор

351.

Узановић Марија

Наставник

352.

Поповић Милијана

Стоматолог

353.

Милићевић Бранка

Професор

354.

Бурмазовић Макевић Радица

Наставник

355.

Лукић Слободан

Професор

356.

Вуковић Весна

Наставник

357.

Јеликић Никола

Наставник

358.

Васиљевић Станка

Наставник

359.

Ковачевић Оливера

Наставник

360.

Егановић Анка

Наставник

361.

Стјепановић Слободанка

Чистачица

362.

Селенић Гордана

Чистачица

363.

Вуковић Ђорђе

Наставник

364.

Јанковић Љиљана

Професор

365.

Тодоровић Оливера

Чистачица

366.

Деспотовић Весна

Професор

367.

Гајић Светлана

Наставник

368.

Павловић Ивона

Професор

369.

Алексић Сузана

Доктор

370.

Игњатовић Наташа

Професор

371.

Мијаиловић Наташа

Доктор

372.

Кекић Маргита

Професор

373.

Марковић Биљана

Чистачица

374.

Чајић Сања

Доктор

375.

Лалатовић Снежана

Професор

376.

Старчевић Владимир

Наставник

377.

Пилиповић Марија

Професор

378.

Ђорић Јелена

Професор

379.

Марковић Данијела

Професор

380.

Аврамовић Богдан

Вероучитељ

381.

Јанковић Катарина

Професор

382.

Миленковић Јелена

Професор

383.

Гмизић Јелена

Професор

384.

Цветковић Јелена

Наставник

385.

Лукић Далиборка

Професор

386.

Ранђић Јелена

Професор

387.

Мандић Маја

Професор

388.

Трифуновић Јелена

Професор

389.

Крстић Кристина

Професор

390.

Стојиновић Зоран

Професор

391.

Павловић Светлана

Професор

392.

Искић Немања

Вероучитељ

393.

Ђуришић Невена

Професор

394.

Исаковић Милица

Секретар

395.

Срећковић Јелена

Професор

396.

Вујанић Иван

Професор

397.

Рашковић Мирјана

Професор

398.

Глишић Дејан

Домар

399.

Рокнић Весна

Професор

400.

Јанковић Љиљана

Професор

401.

Матић Ана

Професор

402.

Којић Јелена

Наставник

403.

Ђорђевић Биљана

Професор

404.

Марјановић Рада

Професор

405.

Јадрановић Ирена

Професор

406.

Арсовска Биљана

Админист.- финанс.радник

407.

Медић Јелена

Професор

408.

Живојиновић Миланка

Професор

409.

Каитовић Небојша

Вероучитељ

410.

Савић Ивана

Професор

411.

Ђермановић Драгана

Професор

412.

Гајић Јелена

Професор

413.

Јадрановић Ирена

Професор

414.

Цветковић Јелена

Наставник

415.

Добривојевић Весна

Професор

416.

Стијилковић Нада

Професор

417.

Досковић Иван

Професор

418.

Јанковић Бојана

Наставник

419.

Копривица – Церовић Љиљана

Професор

420.

Јовановић Бојана

Професор

421.

Павловић Митар

Професор

422.

Миленковић Александра

Професор

423.

Божић Далиборка

Професор

424.

Станковић Биљана

Чистачица

425.

Ковачевић Ана

Професор

426.

Усачов Иван

Вероучитељ

427.

Вуковић Славица

Шеф рачуноводства

428.

Манојловић Дејан

Професор

429.

Срећко Илић

Професор

430.

Јанковић Љубица

Наставник

431.

Исаиловић Наташа

Професор

432.

Малешевић Јелена

Наставник

433.

Стјепановић Миланка

Наставник

434.

Станојевић Филип

Наставник

435.

Димић Јована

Професор

436.

Лукић Марија

Професор

437.

Савић Александра

Професор


Сарадници у настави од 1948.г.


Бр. Презиме и име Занимање или предмет који предаје
1. Антонић др Драган Хигијена
2. Антонић др Весна Хирургија са негом
3. Антонић др Андрија Медицина рада
4. Алексић др Љиљана Анатомија и физиологија
5. Бајић др Вера Спец. опште мед.
6. Бакић др Вера Хирург                                 .
7. Божилов др Ангел Хирург
8. Богдановић др Верољуб Стоматолог
9. Бојичић др Живадин Инфектолог
10. Бошковић др Љиљана Инфектолог
11. Бркић др Милијана Стоматолог
12. Бекић др Саша Интерно са негом, Хематологија
13. Бркић др Весна Стоматолог
14. Брајић др Јасмина Стоматолог
15. Баштовановић др Ненад  
16. Брадоњић др Љиљана Педијатар
17. Василић др Радомир Интерниста
18. Василић др Јован Ортопед
19. Вељић др Бранимир Стоматолог
20. Вићентић др Љиљана Алерголог
21. Вуковић др Весна Неуропсихијатрија са негом
22. Вуковић др Јасмина Физикална медицина
23. Вујадиновић др Оливера Интерна медицина са негом
24. Галонић др Милан Неуропсихиј атар
25. Грујић др Драган Хирург
26. Грујић др Србољуб Гинеколог
27. Димитријевић др Јасмина Лекар
28. Драгичевић др Стеван Очни лекар
29. Драгојевић др Драгоимр Интерниста
30. Драгутиновић др Љубица Стоматолог
31. Достанић др Биљана Стоматолог
32. Драча др Иванка Стоматолог
33. Ђерић др Младен Неуропсихиј атар
34. Ђокић др Борисав Стоматолог
35. Ђоговић др Весна Ортодонски апарати
36. Ђорђевић др Миодраг  
37. Ђукић др Ђорђе Хирург
38. Ђукановић др Милена Неуропсихиј атар
39. Живковић др Мирослав Гинеколог
40. Живановић др Јелена Микробиологија са епидемиологијом
41. Илић Јованка Лекар
42. Илић др Љубина Микробиологија са епидемиологијом
43. Икодиновић др Момчило Хирург
44. Исаковић др Драгослав Гинеколог
45. Исаковић др Ђорђе Лекар
46. Исаковић др Вања Хигијена са здравстврним васпитањем
47. Иванић др Гордана Дерматологија са негом
48. Јанковић др Драгана Лекар
49. Јездимиромвић Радиолог
50. Јевтић Милан Предавао ликовно            
51. Јелисијевић др Милорад Гинеколог                          
52. Јованчевић др Милан Хирург
53. Јовановић др Михаило Интериста-кардиолог
54. Јовановић др Војислав Хигијена
55. Јовановић др Биљана Микробиологија са епидемиологијом
56. Јојић др Милан Физијатар
57. Јокић др Александар Физијатар
58. Катић Драгослав Економиста
59. Којић др Зоран Хирург
60. Кнежевић др Јелена Неуропсихиј атар
61. Ковачевић др Милојка  
62. Кокановић Борка Општа и школска хигијена
63. Кушаковић др Оливера Педијатрија са негом
64. Лазић др Бранимир Неуропсихиј атар
65. Лазић др Снежана Дерматологија са негом
66. Лазић др Момчило Лекар
67. Лукић др Мирјана Педијатар
68. Ловчевић Драгица Грађевински инжењер
69. Мајсторовић др Бранко Хирург
70. Малетић др Горан Гинеколог
71. Мандић др Љубиша Очни лекар
72. Мандић др Драгојло Хирург
73. Мандић др Вера Акушерство са негом и гинекологија
74. Маричић др Петар Лекар
75. Маринковић др Власта Стоматолог
76. Марковић др Марко Педијатар
76. Марковић др Милорад Стоматолог
77. Марковић др Милован Уролог
78. Марић др Драгана Физијатар
79. Марковић др Љубомир Хирург
80. Максимовић др Јасмина Анестезиолог
81. Мијаиловић др Милена Интерниста
82. Мијаиловић др Славица Лекар
83. Милић др Мирослав Стоматолог
84. Михајловић др Леонида Хематологија са трансфузиологијом
85. Милутиновић др Мирослав Стоматолог
86. Милановић др Милета Стоматолог
87. Милошевић-Симић др Зорка  
88. Милошевић Миодраг Стоматолог
89. Миљковић др Љубинко Биохемичар
90. Мирковић др Слободан  
91. Мирић др Вера Хематолог
92. Минић др Божидар Гинеколог
93. Мужевић др Иван Хирург
94. Мозетић др Мирјана Физијатар
95. Ненадић др Горан Хирургија са негом
96.  Панић Србољуб  
97. Пантелић др Јелена Анатомија и физиологија
98. Петровић др Нада Спец. Спортске мед.
90. Петровић др Јулијана Интерниста
91. Петровић др Драгица Интерниста
92. Пешић др Томислав Хирург
93. Поповић др Ђорђе Стоматолог
94. Поповић др Синиша Гинеколог
95. Петровић др Влада Хирург
96. Петровић др Весна Физијатар
97. Петровић др Радивој Основи клиничке медицине
98. Поповић др Слободан Хирург
99. Ранковић др Милош Анестезиолог
100. Рајић др Драгиша Физиолог
101. Радовић др Звонимир Хирург
102. Радић др Данка Лекар
103. Ракић др Виолета Хигијена, фармакологија
104. Ристић др Милена Стоматолог
105. Сабовљевић др Даница Педијатар
106. Саватић Иван Виши санитарни техн.
107. Самуровић др Нинко Стоматолог
108. Симић др Ђорђе Патолог
109. Софранић др Небојша Епидемиолог
110. Станковић др Стеван Неуропсихиј атар
111. Станимировић др Љиљана  
112. Стевановић др Драгољуб Стоматолог
113. Старчевић др Петар Спец. Медицине рада
114. Стојановић др Младен  
115. Стојановић др Љубица Гинеколог
116. Стојшић др Татјана Микробиологија
117. Сибинчић др Душко Микробиологија са епидемиологијом
118. Тановић др Видоје Фтизиолог
119. Трифковић др Милан Алерголог
120. Трифуновић др Стева Анестезиолог
121. Тирић др Будимир Стоматолог
122. Тешић др Милан  
123. Тодоровић др Гордана Физијатар
124. Томић Јаношевић др Јулијана Гинеколог
125. Чавић др Драган Гинекологија и акушерство с негом
126. ЦуцићРадојка Дипл. фармацеут
127. Џиновић др Миодраг Стоматолог
128. Шешић др Љубиша Интерниста
129. Шијаковић др Драгица Физијатар
130. Шобић др Драган Естетска хирургија са негом


 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2018/2019


Матурска питања за школ. 2018/2019. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ