Навигација

Ценовник

ЖИРО РАЧУН ШКОЛЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ПРИМАЛАЦ:
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ ДР АНДРА ЈОВАНОВИЋ“, ШАБАЦ, ЦАРА ДУШАНА 9
РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-173666-20
ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА: 97     15- 01976-742321-00-04-920

 • ИЗВОД ИЗ ОДЛУКЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

      О ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

   (ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ, ОДОБРЕНЕ ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ И УПОРЕДО ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ РЕДОВНИХ УЧЕНИКА)


  1. Цена уписнине за преквалификације и упоредо ванредно школовање редовних ученика наше Школе износи 3.300 динара за разред, односно за школску годину  и уплаћује се у целини приликом уписа разреда.

   

  2. Одобрени ванредни ученици Школе не плаћају уписнину из тачке 1. ове Одлуке.

  3. Цена консултација за одобрене ванредне ученике, лица на преквалификације и упоредо ванредно школовање редовних ученика наше Школе се израчунава према полазној цени часа консултативне наставе одређеној од стране Министарства у износу од 120 дин за сваки образовни профил и сваки разред посебно и уноси у Уговор који се закључује са ванредним учеником и креће се у распону од 6.240,00 динара колико коштају консултације у првом разреду образовног профила Фармацеутски техничар до 17.400,00 динара колико износе у трећем разреду образовног профила Медицинска сестра – техничар.

   

  3. Редовни ученици који су понављали разред и добили одлуку о одобравању промене статуса на ванредно школовање сходно члану 108. став 8. као и ученици завршног разреда по  члану 108. став 9. не плаћају уписнину нити консултацији собзиром да су већ похађали наведeни разред у својству редовног ученика.

   

  4.  Цена испита за све наведене категорије ванредних ученика:

                  Испит–  650  дин.  

                  Испит са писменим задатком –  750 дин.  

                  Испит са вежбама – 1.000 дин.                

                  Матурски испит, у свим образовним профилима – 2.300,00 дин.  

 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2018/2019


Матурска питања за школ. 2018/2019. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ