Навигација

Анатомска секција

Секција анатомије и физиологије почела је са радом у првом полугодишту школске 2017./2018. године. Одржана су три часа. Ученици првог разреда су се добровољно пријавили. Секција броји 13 чланова из одељења: I1, I3, I4, I5 и I6.

На првом часу ученици су упознати са планом и програмом рада. Други и трећи час су били посвећени обнављању и проширивању градива, практичној примени стеченог знања и изради паноа.

Ученици су врло заинтересовани за рад и долазе са новим идејама. До сада је обрађен локомоторни систем, KBC и респираторни систем. Чланови секције су савладали мерење крвног притиска, аускултацију плућа и читање биохемијских налаза крви и урина. У току распуста ученици ће урадити задате паное.

Рад секције се наставља и у другом полугодишту, када ће се редовније одржавати часови, јер у оквиру секције се ученици припремају за предстојеће такмичење.

 

                                                           проф др Мирјана Неговановић
 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2018/2019


Матурска питања за школ. 2018/2019. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ