Навигација

Секција фармацеутског смера

Секција „ФАРМАЦЕУТИКУС КРЕМУС“

Секција је почела са радом крајем септембра 2015.год., упознавањем заинтересованих ученика са начином рада у секцији и Планом секције. За рад у секцији се пријавило 19 ученика одељења IV-1 (фармацеутски техничари), те је због бројности договорен начин рада по групама. Секција се састајала према потреби 2-3 пута месечно при чему је рађено на употпуњавању и проширивању знања са редовне наставе, подстицању на самостални истраживачки рад и прикупљање рецепата и формулација за израду и дискусију, оспособљавању за самосталан практичан рад на новим рецептурама. Према израженим практичним способностима ученици су израђивали фармацеутске препарате за продајну изложбу у Школи, као подршка Тиму за хуманитарне активности и волонтирање. Oрганизована је продајна изложба за Дан школе, а прикупљена новчана средства уплаћена на рачун Ђачког парламента. До полугодишта је одржано 18 часова.

                                                                          Живка Живановић,професор
"Апотекар - чувар народног здравља"

  

Учени су подстицани на активно усавршавање и информисање у струци (присуствовали су предавањима намењеним континуираној едукацији фармацеутске технологије из различитих области). Радили су на сакупљању и изради рецепата који нису предвиђени планом и програмом за трећи разред. Израђивали су хигијенско - козметичке препарате широке потрошње. Сарађивали са тимом за хуманитарне активности. Упознавали се са стручном литературом предвиђеном за стицање нових знања ван оквира плана и програма предвиђеног за трећи разред медицинске школе, смер - фармацеутски техничар. Почетком школске године је извршен одабир ученика за секцију према склоностима, интересовањима и способностима.

Током првог полугодишта бавили су се израдом препарата из групе solutiones који имају терапеутску и корективну улогу.

                     *Израђивали су препарате за акцију 'Будите лепи и неговани уз наше производе'

                     *Учествовали у изради и продајној акцији фармацеутских производа која је организована поводом дана школе 11.12. и 14.12.2015.

                     *Израђивали препарате по сопственом избору

                     *Препарате за негу ноктију                                                                                                  

професор Јамина Дрндаревић


 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Медицинке прваци Србије у атлетици

Медицинке прваци Србије у атлетици.


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2015/2016


Матурска питања за школ. 2015/2016. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ