Навигација

Секција фармацеутског смера

Секција „ФАРМАЦЕУТИКУС КРЕМУС“

Секција је почела са радом крајем септембра 2017.год., упознавањем заинтересованих ученика са начином рада у секцији и Планом секције. За рад у секцији се пријавило 19 ученика одељења IV-1 (фармацеутски техничари), те је због бројности и измењених услова рада прилагођених условима адаптације старог дела школе, договорен начин рада по групама. Секција се састајала према потреби,у почетку једном,а касније интенѕивније, при чему је рађено на употпуњавању и проширивању знања са редовне наставе, координацији рада са наставом вежби из козметологије,подстицању на самостални истраживачки рад и прикупљање рецепата и формулација за израду и дискусију. Према израженим практичним способностима ученици су израђивали фармацеутске препарате за продајну изложбу у Школи, као подршка Тиму за хуманитарне активности и волонтирање. Oрганизована је продајна изложба за Дан школе, а прикупљена новчана средства уплаћена на рачун Ђачког парламента. До полугодишта је одржано 21 час.

 

                                                                       За рад секције задужена Живка Живановић

 

 

                                                                                

"Апотекар - чувар народног здравља"

 

Секција је почела са радом у новембру 2017.год., упознавањем заинтересованих ученика са начином рада у секцији и планом секције. За рад у секцији се пријавило 20 ученика одељења IV-1 (фармацеутски техничари). Секција се састајала према потреби при чему је рађено на употпуњавању и проширивању знања са редовне наставе, подстицању на самостални истраживачки рад и прикупљање рецепата и формулација за дискусију и израду, оспособљавању за самосталан практичан рад. Према израженим практичним способностима ученици су израђивали течне и получврсте фармацеутске препарате за продајну изложбу у школи као подршка Тиму за хуманитарне активности. Oрганизована је продајна изложба за Дан школе, а прикупљена новчана средства уплаћена на рачун Ђачког парламента. До полугодишта је одржано 18 часова.

 

                                                                    За рад секције задужена Оливера Жужа

 


 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2018/2019


Матурска питања за школ. 2018/2019. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ