Навигација

Вршњачка медијација

Вршњачка медијација

Све је почело октобра 2006. семинаром за едукацију наставника у области медијације. Обуку су (успешно) прошле Биљана Ерцеговчевић, психолог-педагог и Мирјана Сремчевић, професор историје и грађанског васпитања. Задовољне стеченим знањем , решиле су да га понуде и ученицима своје школе.

Већ у новембру 2006. је урађен акциони план, који је одмах потом, уз објашњење целог пројекта, усвојен на Наставничком већу ( са неколико гласова против), а информисан је и Школски одбор, Савет родитеља и Ученички парламент. У јануару 2007. је спроведена анкета о процени степена изражености конфликтних ситуација у школи и начинима превазилажења , као и потреби увођења медијације. Резултати су указали да конфликти у нашој школи постоје, мада не изгледају озбиљни, јер су најчешће на релацији ученик-ученик и завршавају се на насилној комуникацији, без физичке агресије. Сви ученици и већина професора су пожелели увођење и примену медијације.

А шта је то медијација?

Медијација је посредовање у конфликту, поступак у којем обе стране које су у сукобу слушају једна другу, сагледавају позицију оне друге стране-децентрирају се и покушавају да пронађу решење мирним путем, а које је прихватљиво за обе стране. „Задовољимо потребе обе стране!“- основно је начело медијације. У том процесу помаже им трећа , неутрална особа- медијатор.

Зашто медијација?

Школа би требало да буде пријатно место где се учи и где се развијају потенцијали.Свака млада особа има право да учи и борави у сигурном окружењу без страха од непријатности било које врсте. И ученици и наставници имају подједнако значајне улоге у креирању пријатне и пријатељске радне атмосфере.

Који су основни принципи медијације?

Добровољност- обе стране у сукобу морају донети одлуку да учествују у медијацији

Равноправност- сви учесници у медијацији су равноправни и једнаки.

Поверљивост – све што се дешава и изговори за време медијације не сме да се дели са другима.

Конструктивизам- стране које учествују у медијацији дају конструктивна решења и прилазе проблему на креативан начин.

У мају 2007. је одржан први, дводневни семинар за ученке-медијаторе. Ученици-учеснци су бирани према унапред одређеним критеријумима: да имају стрпљења да саслушају туђи проблем, да су правдољубиви, да су неконфликтни, да умеју да комуницирају ненасилно, да имају разумевања за друге, чак и када се са њима не друже, да су елоквентни, да имају позитиван статус у одељењу, да се њихово мишљење уважава, да су изабрани и од одељења и од одељењског старешине. Бирани су ученици из сваког одељења првог, другог и трећег разреда, њих 29 укупно.

Први дан професори-медијатори су упознали ученике са комуникацијом, језиком неслушања и активног слушања, начинима изражавања себе, ти-порукама, ја-порукама, врстама и узроцима конфликата, њиховим функцијама, стиловима поступања у конфликтима, начинима разрешавања. Крај првог и цео други дан су били посвећени упознавању са медијацијом, техником облака, разлици између потреба и жеља, обавезних шест корака у медијацији, када медијација у школи има смисла , а потом је кроз групни рад вежбана медијација на конкретним примерима и демонстрирана кроз играње улога. Фебруара 2008. одржан је још један дан семинара који је искључиво био посвећен увежбавању медијације на конкретним примерима, које су осмислили сами ученици, али и дискусији око искустава у практичној примени медијације у претходном периоду. У истом периоду немачка владина организација ГТЗ је покренула Пројекат „ Добро дошли у Немачку“ и десет ученика –медијатора је изразило интересовање за учешће у том пројекту који предвиђа шестодневни боравак у овој Европској држави у циљу међународне размене искустава између ученика – медијатора . 4.4.2008. десет заинтересованих ученика је писало есеј на тему медијације, уз присуство представника Педагошког друштва Србије и представника Европског покрета. Седам ученика је прошло селекцију и 10.4. 2008. са њима је обављен интервју у Београду. Три наше ученице су се пласирале за пут у Немачку, у Офенбах од 4.5.-10.5.2008. То су : Ранковић Сања, 3/2, Ђурић Вера 2/6 и Кулезић Катарина 2/1.

Јуна 2008. едукована је и прва група од 18 наставника. Сваке следеће школске године обучаване су и нове групе ученика које су чиниле Медијаторски тим школе и које су се мање или више успешно бориле са вршњачким насиљем . У међувремену цела та прича је ушла и у школски развојни план, те је јуна 2010. године обучена нова група од 7 наставника, у време када је овај семинар постао већ препоручен од стране МПРС и лиценциран за просветне раднике.  Од самог почетка свсрдну помоћ школи око овог пројекта пружа и мр педагогије Божидар Топаловић, такође лиценцирани тренер за ову област.

Наредних година редовно је одржаван семинар за ученике првог, другог и трећег разреда,  а медијација је промовисана на различите начине: кроз одељењске заједнице, уз помоћ едукованих одељењских старешина, кроз сценски приказ конфликтних ситуација. Са својим приказом медијације, 2012. смо гостовали у Уметничкој и Техничкој школи и помогли им да они започну едукацију ученика. Сваке године ученици су у својим одељењсима улазили у реалне конфликте својих вршњака и покушавали да их реше медијацијом. Када то није успевало, слали су их Биљани Ерцеговчевић, координатору. Медијација је помагала и у конфликтима на релацији наставник – ученик, наставник – наставник, родитељ – родитељ. У међувремену, постала је део редовне процедуре пре покретања дисциплинског поступка изазваног конфликтом.

 Који су продукти нашег вишедногодишњег рада на овом пројекту?

 • Преко300 едукованих ученика за примену техника ненасилне комуникације и медијације у различитим конфликтима,
 • велики број едукованих наставника у нашем колективу,
 • формирање Медијаторског тима школе који су у почетку чинили само ученици и координатори, а од 2010/11. и још 5 или више обучених наставника (више о овоме у оквиру Медијаторског тима),
 • упознавање са ученицима-медијаторима других школа (на почетку пројекта),
 • медијација као пројекат - део ШРП-а, тј.РПШ-а,
 • три ученика- медијатора су учествовала у Пројекту „ Добро дошли у Немачку“,
 • могућност смањивања конфликата  у међуљудским односима у Школи, на свим нивоима,
 • учешће ученика – медијатора у Тиму за заштиту деце од насиља,
 • медијација као део редовне процедуре пре покретања дисциплинског поступка,
 • промоција самог пројекта медијације, али и његовог постојања у  Медицинској школи, је на почетку извршена у целом Мачванском и делу Колубарског округа, а последњих година и шире, у Србији,
 • Остварена сарадња са локалном самоуправом око одржавања семинара медијације за све школе Шапца.

Биљана Ерцеговчевић

психолог-педагог

 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Медицинке прваци Србије у атлетици

Медицинке прваци Србије у атлетици.


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2015/2016


Матурска питања за школ. 2015/2016. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ