Навигација

Тим за самовредновање

Тим за самовредновање и праћење квалитета рада школе

 

 

У школској 2017/2018.години чланови тима су: Биљана Ђукнић, директор школе, Татјана Милошевић, помоћник директора школе и координатор, председници стручних већа др Верица Матовић, мр Татјана Јовановић, Весна Танасић, Ана Ковачевић и Марија Алексић, школски психолог-педагог Биљана Ерцеговчевић; представник Савета родитеља и представник Ученичког парламента.

Тим је имао два састанка ( 21.8.2017..; 27.12.2017.). Урађен је извештај о самовредновању за период септембар 2016. - септембар 2017. године (реализација плана за унапређивање квалитета рада за 2016/2017. по областима квалитета, резултати упитника за Етос као и формат плана за побољшања и унапређивање квалитета рада).

Презентација извештаја о планираним и реализованим активностима биће у другом полугодишту за Школски одбор, Наставничко веће и Савет родитеља.

 

координатор тима,

Татјана Милошевић

 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2017/2018


Матурска питања за школ. 2017/2018. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ