Навигација

Школски психолог

 

Послове школског психолога обавља Невена Станковић и Андријана Душкуновић, психолог.

Психолог, стручни сарадник школе, своју активност усмерава пре свега ка превентивном и саветодавном психолошком раду са ученицима и њиховим родитељима. Део активности психолога школе односи се на планирање, програмирање и праћење рада школе, као и на аналитичко – истраживачки рад.

У оквиру планских и програмских активности, а у сарадњи са педагогом школе, психолог се бави израдом Годишњег плана , Школског програма,  као и оперативних планова и програма рада стручне службе, израдом предлога плана и програма рада одељењског старешине и одељењских заједница, израдом програма превенције неприлагођеног понашања младих, итд.

 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Медицинке прваци Србије у атлетици

Медицинке прваци Србије у атлетици.


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2015/2016


Матурска питања за школ. 2015/2016. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ