Навигација

Актив за развој школског програма

Стручни актив за развој школског програма именује Наставничко веће и чине га:

 

Мирјана Сремчевић,  помоћник дирктора, председник;

Виолета Петровић, наставник;

Љиљана Јанковић, наставник;

Маријана Срећковић, наставник;

Татјана Милошевић, наставник;

Маријана Тешић, наставник;

Ана Ковачевић, наставник;

Марија Алекснић, наставник;

Слађана Бкић, наставник;

Душица Кекерић Лазаревић, представник родитеља Школе;

Сара Ивковић, ученик Школе – представник Ученичког парламента.

Надлежности Стручног актива за развој школског програма су:

  • обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и доношењу професионалних одлука;
  • процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке и општих и посебних стандарда знања;
  • учествује у унапређвању школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и властите процене своје образовне праксе;
  • утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте школе) којима школа пружа могућности да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, интересовања и потребе;
  • прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе;
  • обавља и друге послове по налогу директора, Наставничког већа и Школског одбора.
 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Медицинке прваци Србије у атлетици

Медицинке прваци Србије у атлетици.


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2015/2016


Матурска питања за школ. 2015/2016. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ