Навигација

Савет родитеља

Учешће родитеља у животу и раду школе одвија се кроз редовне облике сарадње на општим и појединачним родитељским састанцима, кроз индивидуалну сарадњу са предметним професорима и одељењским старешинама, кроз предавања и трибине предвиђене Годишњим планом рада школе и кроз учешће родитеља у Школском одбору и Савету родитеља.Савет родитеља чини по један представник из сваког одељења у школи.


 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Медицинке прваци Србије у атлетици

Медицинке прваци Србије у атлетици.


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2015/2016


Матурска питања за школ. 2015/2016. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ