Навигација

Савет родитеља

Учешће родитеља у животу и раду школе одвија се кроз редовне облике сарадње на општим и појединачним родитељским састанцима, кроз индивидуалну сарадњу са предметним професорима и одељењским старешинама, кроз предавања и трибине предвиђене Годишњим планом рада школе и кроз учешће родитеља у Школском одбору и Савету родитеља.Савет родитеља чини по један представник из сваког одељења у школи.

Током првог полугодишта школске 2017/18. године Савет родитеља је одржао састанак, на којем се бавио питањима која су од значаја за квалитетније функционисања Школе.

На првом, конститутивном, састанку одржаном у септембру, конституисан је нови Савет родитеља. Гђа Новка Радовановић, представница родитеља одељења III7, поново је изабрана за председника Савета родитеља, док је за новог потпреседника Савета родитеља, изабран господин Александар Тодоровић, представник родитеља одељења I5. Такође, изабран је и један представник родитеља у састав Школског одбора, гђа Весна Маринковић, представница родитеља одељења II3. 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2018/2019


Матурска питања за школ. 2018/2019. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ