Навигација

Помоћник директора

Функцију помоћника директора школе обавља Татјана Милошевић
Програмом рада школе дефинисани су најважнији послови и задаци помоћника директора. 

  • Увид у дневну организацију рада школе,
  • Педагошко-инструктивни рада са наставницима,
  • Сарадња са наставницима, одељењским старешинама, руководиоцима секција и организација,
  • Сарадња са ученицима, групама и одељењским заједницама,
  • Сарадња са родитељима,
  • Рад у стручним органима,
  • Сарадња са стручним институцијама и друштвеном средином. 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2017/2018


Матурска питања за школ. 2017/2018. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ