Навигација

Лабораторијски техничар
Школа - Образовни профили

laboratorijski-t-smerУ постављању коначне дијагнозе болести лекари се ослањају и на резултате неких анализа, где значајно место заузимају лабораторијски техничари.

Занимање лабораторијски техничар не захтева директан рад са пацијентима, осим код узи-мања материјала за анализе.Њихов рад се своди на рад у лабораторији са биолошким материјалом , што захтева спретност, знање и пре свега прецизност.

Данашње лабораторије су компјутеризоване и аутоматизоване , па лабораторијски техничари опслужују модерне апарате, тј.врше њихову стандардизацију , раде на њима и одговорни су за њихово одржавање. Знања потребна за рад у лабораторијама ученици стичу кроз часове теорије,вежби и практичне наставе.Вежбе се изводе у школским кабинетима а практична настава у на-ставним базама.

Након завршене средње школе, лабораторијски техничари могу да раде у свим здравственим лабораторијама, а такође овај смер оставља бројне могућности за на-ставак школовања на високошколским установама.

 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2018/2019


Матурска питања за школ. 2018/2019. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ