Навигација

Санитарно - еколошки техничар
Школа - Образовни профили

sanitarni-t-smerЗаштита и унапређење здравља људи и заштита животне и радне средине наметнули су потребу за школовањем специфичног кадра санитарно-еколошких техничара.

Основни захтев је стварање таквог образовног профила који ће бити оспособљен за самосталан и тимски рад на разним дужностима у хигијенско-епидемиолошкој служби у медицинским центрима и домовима здравља , затим у јавним комуналним службама, у градским и регионалним заводима за здравствену заштиту , у службама заштите на раду и за рад у санитарној инспекцији.

Санитарно-еколошки техничар самостално обавља: епидемиолошко извиђање на терену ; акти-вно епидемиолошко истраживање(епидемиолошка анкета); узоркује животне намирнице,воду, брисеве радних површина и тд.; води регистар и картотеку за одређена обољења; спроводи здравствено-васпитни рад на терену; епидемиолошко истраживање у болничкој средини; оба-вља просту епидемиолошку анализу података из анкете и тд. Сва потребна знања ученици стичу кроз теоријску наставу и вежбе и практичну наставу која се обавља у школским каби-нетима и наставним базама од чијег рада зависи здравствена сигурност грађана.

 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2018/2019


Матурска питања за школ. 2018/2019. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ