Навигација

Фармацеутски техничар
Школа - Образовни профили

farmaceutski-t-smerСмер фармацеутски техничар оспособљава кадрове за рад у апотекарским установама и фармацеутској индустрији. На овом смеру ученици стичу знања о природним ресурсима и њи-ховој примени као и о научним достигнућима у области медицински применљивих сировина.

Комбинујући знање и технолошке поступке , ученици се обучавају за израду препарата широке намене : од превенције и лечења обољења , па до хигијене и естетике.

Мултидисциплинарно знање са овог смера ученици могу одговорно и квалитетно применити на будућем радном месту , или га искористити као одличну основу за наставак школовања на великом броју смерова високошколских установа.

 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2018/2019


Матурска питања за школ. 2018/2019. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ