Навигација

План писмених провера знања ученика

 

План писмених провера знања ученика у школској 2018/2019прво  полугодиште


Српски језик и књижевност

 

Одељење

Писмени задатак

Писмена вежба/Тест

Предметни наставник

I1

8. 10. 2018.

Т. Матић

12

23. 10. 2018.

К. Поповић

I3

25. 10. 2018.

К. Поповић

I4

12. 10. 2018.

Ј. Матић

I5

11. 10. 2018.

Ј. Матић

I6

8. 10. 2018.

Ј. Матић

I7

9. 10. 2018.

Ј. Матић

II1

10. 10. 2018.

Т. Матић

II2

9. 10. 2018.

Ј. Матић

II3

8. 10. 2018.

Т. Матић

II4

5. 10. 2018.

Т. Матић

II5

10. 10. 2018.

Т. Матић

II6

9. 10. 2018.

Т. Матић

II7

11. 10. 2018.

Ј. Матић

III1

19. 10. 2018.

Т. Јовановић

III2

3. 10. 2018.

A. Павловић

III3

3. 10. 2018.

A. Павловић

III4

4. 10. 2018.

A. Павловић

III5

18. 10. 2018.

Т. Јовановић

III6

5. 10. 2018.

A. Павловић

III7

15. 10. 2018.

Т. Јовановић

IV1

10. 10. 2018.

Т. Јовановић

1V2

11. 10. 2018.

A. Павловић

IV3

12. 10. 2018.

Т. Јовановић

IV4

9. 10. 2018.

Т. Јовановић

IV5

12. 10. 2018.

A. Павловић

IV6

8. 10. 2018.

Т. Јовановић

IV7

8. 10. 2018.

A. Павловић

 

Енглески језик

 

Одељење

Писмени задатак

Писмена вежба/Тест

Предметни наставник

12

3. 10. 2018.

Д. Срећковић

I6

3. 10. 2018.

Д. Срећковић

II2

3. 10. 2018.

Д. Срећковић

II3

3. 10. 2018.

Д. Срећковић

II4

3. 10. 2018.

Д. Срећковић

II5

2. 10. 2018.

Д. Срећковић

II6

1. 10. 2018.

Д. Срећковић

II7

1. 10. 2018.

Д. Срећковић

III1

25. 10. 2018.

В. Петровић

III2

24. 10. 2018.

В. Петровић

III3

25. 10. 2018.

В. Петровић

III4

24. 10. 2018.

В. Петровић

III5

24. 10. 2018.

В. Петровић

III6

24. 10. 2018.

В. Петровић

III7

29. 10. 2018.

В. Петровић

1V2

23. 10. 2018.

В. Петровић

IV3

25. 10. 2018.

В. Петровић

IV4

23. 10. 2018.

В. Петровић

 

 

 Наставник: СОЊА ЛУКИЋ

Наставни предмет: БИОЛОГИЈА

 

Разред

Одељење

Редни број писмене провере

Месец

Радна недеља

Дан

Датум

Први

I 2

1.

2.

3.

Новембар

Децембар

јануар

Друга

Друга

трећа

8.11.2018.четвртак

12.12.2018.среда

24.01.2109.четвртак

I 6

1.

2.

3.

Новембар

Децембар

јануар

Друга

Трећа               трећа

8.11.2018.четвртак

13.12.2018.четвртак

29.01.2019.уторак

I 7

1.

2.

3.

Новембар

Децембар

           трећа

Трећа              

15.11.2018.четвртак

17.12.2018.понедељак

Други

II 3

             1.

новембар

друга

13.11.2018.уторак

II 4

1.

новембар

друга

13.11.2018.уторак

II 5

1.

новембар

друга

14.11.2018.среда

II 6

1.

2.

Новембар

децембар

Трећа

четврта

19.11.2018.понедељак

24.12.2'18.понедељак

II 7

1.

новембар

друга

7.11.2018.среда

трећи

III 2

1.

октобар

четврта

26.10.2018.петак

III 6

1.

октобар

четврта

26.10.2018.петак

 

 

 

 

 

Наставник: Маријана Тешић

Наставни предмет: ФИЗИКА

 

Разред

Одељење

Редни број писмене провере

Месец

Радна недеља

Дан

Датум

Први

I 1

1.

2.

Октобар

Децембар

Прва

трећа

2.10.2018.уторак

21.12.2018.петак

I 2

1.

2.

Октобар

Децембар

Прва

трећа

2.10.2018.уторак

21.12.2018.петак

I 3

1.

2.

Октобар

Децембар

Прва

трећа

5.10.2018. петак

21.12.2018.петак

I 4

             1.

2.

Октобар

Децембар

Прва

трећа

5.10.2018. петак

21.12.2018.петак

I 5

1.

2.

Октобар

Децембар

Прва

трећа

2.10.2018.уторак

21.12.2018.петак

Четврти

IV 6

1.

2.

Октобар

Децембар

Прва

трећа

4.10.2018.четвртак

20.12.2018.четвртак

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставник: Сандра Петровић

Наставни предмет: Хемија

 

Разред

Одељење

Редни број писмене провере

Месец

Радна недеља

Датум

Први

 

 

I1

1.

2.

3.

Октобар

Новембар

Јануар

Друга

Четврта

Трећа

11.10.2018.

22.11.2018.

21.1.2019.

I2

1.

2.

3.

Октобар

Новембар

Децембар

Друга

Трећа

Трећа

11.10.2018.

22.11.2018.

18.12.2018.

I3

1.

2.

3.

Октобар

Новембар

Децембар

Друга

Прва

Четврта

10.10.2018.

7.11.2018.

24.12.2018.

I4

1.

2.

3.

Октобар

Новембар

Децембар

Друга

Прва

Трећа

11.10.2018.

8.11.2018.

20.12.2018.

I5

1.

2.

3.

Октобар

Новембар

Децембар

 

Друга

Прва

Четврта

10.10.2018.

7.11.2018.

26.12.2018.

I6

1.

2.

3.

Октобар

Новембар

Децембар

Друга

Трећа

Трећа

11.10.2018.

22.11.2018.

20.12.2018.

I7

1.

2.

3.

Октобар

Новембар

Децембар

Друга

Четврта

Трећа

12.10.2018.

27.11.2018.

21.12.2018.

Други

II6

1.

2.

3.

Октобар

Новембар

Јануар

Друга

Трећа

Трећа

8.10.2018.

23.11.2018.

21.1.2019.

 

трећи

IIIр

           1.

2.

3.

Октобар

Новембар

Децембар

 

Четврта

Друга

Трећа

24.10.2018.

12.12.2018.

23.1.2019..

III2

1.

2.

3.

Октобар

Новембар

Децембар

Прва

Друга

Друга

5.10.2018.

14.11.2018.

12.12.2018.

III6

1.

2.

3.

Октобар

Новембар

Децембар

Прва

Друга

Друга

5.10.2018.

14.11.2018.

12.12.2018.

Наставник: Оливера Веселиновић

Наставни предмет: САНИТАРНА ТЕХНИКА

 

Разред

Одељење

Редни број писмене провере

Месец

Радна недеља

Дан

Датум

Трећи

III 2

1.

2.

3.

4.

Октобар

Децембар

Март

Јун

Четврта

Трећа

Четврта

Друга

23.10.2018.уторак

18.12.2018.уторак

26.3.2019.уторак

11.6.2019.четвртак

Филозофија - 4. недеља септембра

Медицинска етика – 2. недеља октобра

Логика са етиком – 1. недеља октобра

 

Наставник: Бранислав Селаков

Наставни предмет: Математика

III7

IV1

IV2

IV3

IV4

IV5

IV7

Писмена вежба

08.10.2018

10.10.2018

10.10.2018

11.10.2018

11.10.2018

11.10.2018

11.10.2018

Први писмени задатак

05.11.2018

06.11.2018

07.11.2018

08.11.2018

08.11.2018

08.11.2018

08.11.2018

Други писмени задатак

24.12.2018

23.01.2019

16.01.2019

11.01.2019

11.01.2019

11.01.2019

17.01.2019

Трећи писмени задатак

04.03.2019

19.03.2019

27.03.2019

15.03.2019

15.03.2019

15.03.2019

15.03.2019

Четврти писмени задатак

24.05.2019

08.05.2019

15.05.2019

10.05.2019

10.05.2019

10.05.2019

10.05.2019

Наставник: Живота Топузовић

Наставни предмет: МАТЕМАТИКА

ПИСМЕНЕ ВЕЖБЕ

Разред

Одељење

Редни број писмене провере

Месец

Радна недеља

Дан

Датум

Први

I 7

1.

2.

Септембар

Новембар

Трећа

Четврта

19.9.2018. среда

19.11.2018.понедељак

Други

II 1

               1.

2.

Септембар

Новембар

Четврта

Четврта

27.9.2018.четвртак

22.11.2018.четвртак

II 2

1.

2.

Септембар

Новембар

Четврта

Трећа

25.9.2018.уторак

13.11.2018.уторак

II 3

1.

2.

Септембар

Новембар

Трећа

Трећа

19.9.2018.среда

14.11.2018.среда

II 4

1.

2.

Септембар

Новембар

Трећа

Четврта

20.9.2018.четвртак

19.11.2018.понедељак

II 5

1.

2.

Септембар

Новембар

Трећа

Четврта

20.9.2018.четвртак

22.11.2018.четвртак

II 6

1.

2.

Септембар

Новембар

Четврта

Четврта

28.9.2018.петак

20.11.2018.уторак

II 7

1.

2.

Септембар

Новембар

Четврта

Четврта

27.10.2018.четвртак

19.11.2018.четвртак

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

Разред

Одељење

Редни број писмене провере

Месец

Радна недеља

Дан

Датум

Први

I 7

1.

2.

Октобар

Децембар

Четврта

Четврта

24.10.2018. среда

26.12.2018.среда

Други

II 1

               1.

2.

Октобар

Децембар

Четврта

Трећа

25.10.2018.четвртак

20.12.2018.четвртак

II 2

1.

2.

Октобар

Децембар

Четврта

Трећа

23.10.2018.уторак

18.12.2018.уторак

II 3

1.

2.

Октобар

Децембар

Четврта

Трећа

24.10.2018.среда

19.12.2018.среда

II 4

1.

2.

Октобар

Децембар

Четврта

Трећа

25.10.2018.четвртак

17.12.2018.понедељак

II 5

1.

2.

Октобар

Децембар

Четврта

Трећа

25.10.2018.четвртак

20.12.2018.четвртак

II 6

1.

2.

Октобар

Децембар

Четврта

Трећа

26.10.2018.петак

21.12.2018.петак

II 7

1.

2.

Октобар

Децембар

Трећа

Трећа

18.10.2018.четвртак

17.12.2018.понедељак 


 

МАТЕМАТИКА 1. И 3. ГОД. Александра Петровић


 

I1(фармацеутски техничари)

датум

радна недеља

Број часа од почетка године

Број часа тог дана

Писмена вежба

09.10.2018. (уторак)

6.(2.недеља у октобру)

11.час

4.час

Први писмени задатак

16.11.2018. (петак)

11.(2.недеља у новембру)

21.час

6.час

Други писмени задатак

11.01.2019. (петак)

18.(2.недеља у јануару)

34.час

6.час


 

I2(санитарно-еколошки техничари)

датум

радна недеља

Број часа од почетка године

Број часа тог дана

Писмена вежба

28.09.2018. (петак)

4.(4.недеља у септембру)

12.час

5.час

Први писмени задатак

26.10.2018. (петак)

8.(4.недеља у октобру)

24.час

5.час

Писмена вежба

19.11.2018. (понедељак)

12.(3.недеља у новембру)

33.час

5.час

Други писмени задатак

12.12.2018. (среда)

15.(2.недеља у децембру)

43.час

6.час

 

 

 

I3(медицинска сестра- техничар)

датум

радна недеља

Број часа од почетка године

Број часа тог дана

Писмена вежба

10.10.2018. (среда)

6.(2.недеља у октобру)

11.час

7.час

Први писмени задатак

26.11.2018. (понедељак)

13.(4.недеља у новембру)

22.час

6.час

Други писмени задатак

28.01.2019. (понедељак)

21.(4.недеља у јануару)

35.час

6.час

 

 

 

 

I4(медицинска сестра- техничар)

датум

радна недеља

Број часа од почетка године

Број часа тог дана

Писмена вежба

12.10.2018. (петак)

6.(2.недеља у октобру)

11.час

4.час

Први писмени задатак

23.11.2018. (петак)

12.(3.недеља у новембру)

22.час

4.час

Други писмени задатак

25.01.2019. (петак)

20.(3.недеља у јануару)

36.час

4.час

 

 

 

I5(медицинска сестра- техничар)

датум

радна недеља

Број часа од почетка године

Број часа тог дана

Писмена вежба

12.10.2018. (петак)

6.(2.недеља у октобру)

11.час

7.час

Први писмени задатак

23.11.2018. (петак)

12.(3.недеља у новембру)

22.час

7.час

Други писмени задатак

22.01.2019. (уторак)

20.(3.недеља у јануару)

36.час

5.час

 

 

 

I6(зубни техничари)

датум

радна недеља

Број часа од почетка године

Број часа тог дана

Писмена вежба

02.10.2018. (уторак)

5.(1.недеља у октобру)

13.час

7.час

Први писмени задатак

24.10.2018. (среда)

8.(4.недеља у октобру)

24.час

5.час

Писмена вежба

14.11.2018. (среда)

11.(2.недеља у новембру)

33.час

5.час

Други писмени задатак

12.12.2018. (среда)

15.(2.недеља у децембру)

43.час

4.час

 

III1(фармацеутски техничари)

датум

радна недеља

Број часа од почетка године

Број часа тог дана

Писмена вежба

04.10.2018. (четвртак)

5.(1.недеља у октобру)

10.час

11.час

Први писмени задатак

20.11.2018. (уторак)

12.(3.недеља у новембру)

21.час

8.час

Други писмени задатак

25.12.2018. (уторак)

17.(4.недеља у децембру)

29.час

8.час

 

 

III3(медицинска сестра- техничар)

датум

радна недеља

Број часа од почетка године

Број часа тог дана

Писмена вежба

04.10.2018. (четвртак)

5.(1.недеља у октобру)

10.час

12.час

Први писмени задатак

15.11.2018.

(четвртак)

11.(2.недеља у новембру)

19.час

12.час

Други писмени задатак

24.12.2018.

(четвртак)

17.(4.недеља у децембру)

26.час

12.час

 

III4(медицинска сестра- техничар)

датум

радна недеља

Број часа од почетка године

Број часа тог дана

Писмена вежба

04.10.2018. (четвртак)

5.(1.недеља у октобру)

10.час

13.час

Први писмени задатак

14.11.2018.

(среда)

11.(2.недеља у новембру)

19.час

8.час

Други писмени задатак

13.12.2018.

(четвртак)

15.(2.недеља у децембру)

26.час

13.час

 

III5(медицинска сестра- техничар)

датум

радна недеља

Број часа од почетка године

Број часа тог дана

Писмена вежба

04.10.2018. (четвртак)

5.(1.недеља у октобру)

10.час

10.час

Први писмени задатак

15.11.2018.

(четвртак)

11.(2.недеља у новембру)

19.час

9.час

Други писмени задатак

13.12.2018.

(четвртак)

15.(2.недеља у децембру)

26.час

10.час


 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2018/2019


Матурска питања за школ. 2018/2019. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ