Навигација

Тим за каријерно вођење и саветовање

У циљу подстицања каријерног вођења и саветовања ученика и пружању подршке појединцу да формира реалнију слику о својим способностима, особинама личности, интересовањима, и да у односу на садржај, услове и захтеве појединих образовних профила и занимања што успешније планира свој професионални развој, током школске године у школи је организован континуирани рад на професионалној оријентацији кроз следеће садржаје:

Упознавање, праћење и постицање развоја индивидуалних карактеристика личности значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја и подстицање да и сами свесно доприносе сопственом професионалном развоју је део програма тима за вођење каријере који смо реализовали у првом полугодишту у свим разредима. Овај део поред чланова тима обављали су педагог и психолог, разредне старешине, наставници који држе допунску наставу и секције и на часовима вежби.

Одржане су радионице на часовима грађанског васпитања где су ученици научили да конкуришу за посао, разговарају са послодавцем, активно траже посао и стекну вештине да прате променњиво тржиште раде и да се прилагођавају новонасталим променама.

На часовима вежби и блок настави сви ученици су се упознали са светом рада и занимањем које су одабрали, као и са нормама понашања које су важне у тим областима. Ученици су на тај начин укључени у поједине делове радног процесаодоварајућих предузећа ради развијања њихових потенцијалних способности.

Упознавање друштвених потреба у кадровима, тј. занимањима у којима се испољавају посебна интересовања је важан део интересовања тима и оно што је ученицима омогућено је коришћење сајтова на којима могу да виде која су занимања тражена, колико су плаћена, постоји ли могућност напредовања и на који начин се напредује.

Развијање културе рада (методе успешног учења и рада; производне, техничке и интелектуане вештине; позитивна мотивација према изабраном образовном профилу) је део који се највише односи на ученике првог и другог разреда и та активност се обавља на часовима одељењског старешине. Такође, током овог периода ради се на превазилажењу заблуда о појединим врстама рада.

Развијање свести о уређености људског рада и превалилажење заблуда о појединим врстама рада (мањи друштвени статус мануелног рада; подела занимања на “мушка, женска, лака, тешка”)

 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Медицинке прваци Србије у атлетици

Медицинке прваци Србије у атлетици.


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2015/2016


Матурска питања за школ. 2015/2016. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ