Навигација

тим за здравствено васпитање

Т

Тим за здравствено васпитање чине следећи чланови: координатор др Мирјана Неговановић, др Ана Матић, др Мирјана Матић-Глигорић, др Весна Рокнић, др Верица Матовић, Слађана Бкић, Јелена Маринковић, Светлана Илић, Марија Алексић, Маријана Гачевић, Јелена Гвозденовић, Драгана Павловић, Ненад Срећковић, Наташа Јанчикић, Јелена Малешевић, Љубица Јанковић, Весна Николић, Љиљана Новаковић, Слађана Ђорђић, Драгица Гајић, Јасмина Милић-Будаковић, Срђан Лукић, Дарко Палежевић, Срба Богојевић, Љубомир Марковић, Владимир Матић, Јована Милошевић, Наташа Јовановић, Татјана Матић, Виолета Петровић, Јасмина Станковић, Маријана Тешић, Соња Лукић, Милица Петровић, Андријана Злокас, Драган Весковић и Жељко Аврамовић.

Конститутивни састанак Тима за здравствено васпитање одржан је 31.08.2017. године. Састанку је присуствовала већина чланова. Договорене су заједничке и појединачне активности,за све чланове, пратећи календар здравља.

Дана, 21.09.2017. часу здравствене заштите, код професорке Мирјане Неговановић, присуствовала је представница Црвеног крста, самостални стручни сарадник, Снежана Петровић. Час је био посвећен оснивању, активностима и значају Црвеног крста. Ученици су пажљиво пратили предавање и показали велику заинтересованост за тему.

Координатор тима, др Мирјана Неговановић, организовала је и направила распоред за систематски стоматолошки преглед. Преглед је обављен за ученике сва четири разреда у Дому здравља. Од 13.11. до 17.11.2017. године прегледани су ученци првог и другог разреда, у заказаним терминима, после наставе. Од 20.11. до 06.12.2017. године прегледани су ученици трећег и четвртог разреда у терминима пре наставе. Преглед је обавио, др Дејан Лазић. Све је протекло по унапред утврђеном реду и распореду.

Планирана је (за месец октобар) трибина докторанта молекуларне билогије, Јелене Марјановић. Због објективних околности, радова на делу школе, Трибина је одложена за период после завршетка реконструкције.

Сви чланови Тима, а посебно Стручно веће лекара, спроводе здравствено васпитање у оквиру наставе и ваннаставних активности, током школске године. У току је рад секција, хигијене, микробиологије, здравствене неге и прве помоћи, анатомије и физиологије. На овим часовима ученици се оспособљавају за практичну примену знања са часова теоријске наставе.

 

                                                                                             

                                                                       координатор, др Мирјана Неговановић

 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2018/2019


Матурска питања за школ. 2018/2019. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ