Навигација

Стручни актив за развој школског програма


 

 

Председник стручног актива за развој школског програма је Мирјана Сремчевић.

Наставничко веће именовало је Стручни актив за развој школског програма у следећем саставу: Виолета Петровић, Наташа Јовановић, др Ана Матић, др Мирјана Матић-Глигорић, Маријана Тешић,  Оливера Веселиновић, Татјана Милошевић, Јелена Гвозденовић, Јелена Малешевић, Љиљана Јанковић, Невена Станковић.


 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2018/2019


Матурска питања за школ. 2018/2019. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ