Навигација

Тим за педагошко-инструктивни рад

Овај тим, који је основан 2012.године, предвиђен je да се бави организованим и систематским праћењем и унапређивањем образовне делатности.

 

Тим представљају:

  • Биљана Ђукнић, директор, координатор
  • Татјана Милошевић, помоћник директора
  • Биљана Ерцеговчевић, психолог-педагог,
  • Невена Станковић, психолог
  • Ментори

 

У овом полугодишту Тим је држао састанке посвећене реализацији активности за унапређивање рада школе, изради педагошке свеске, модуларној настави...Била је интензивна сарадња на свим нивоима, између чланова Тима, као и рад Тима са наставницима. Ти састанци нису били формалне природе него проистекли из процеса свакодневне образовно-васпитне праксе. Проблем у одржавању формалних састанака је претстављао простор и нови распоред часова, који је у складу са великим грађевинским радовима у школи.

Редовно је урађен план праћења часова, план реализације угледних часова, сваки приправник је добио ментора, обављан је педагошко-инструктивни рад са њима, као и са наставним заменама, сарадницима у настави и осталима којима је била потребна помоћ и подршка.

Тим за ПИР је посетио часове свих сарадника у настави (лекари). У све су, уобичајено, били укључени и руководиоци стручних већа. Тим је припремио, организовао и учествовао у реализацији испита за лиценцу у школи, за шест приправника (Андријана Злокас, Оливера Жужа, Невена Станковић, Марија Арсовска, Дарко Палежевић и Јована Перић). Томе је предходила интензивна припрема и приправника и њихових писаних припрема за држање испитног часа, а то су обављали ментор и педагог.

Сваки члан Тима у Полугодишњем извештају презентује сопствене индивидуалне активности и о томе има валидну документацију.

Биљана Ерцеговчевић

психолог-педагог


 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2018/2019


Матурска питања за школ. 2018/2019. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ